Úkoly pro nemocné žáky

Vážení rodiče,  zde budu vkládat učivo pro nemocné žáky.

Jelikož ve škole nepracujeme pouze v pracovních učebnicích, tak pracovní listy, ve kterých pracujeme, přichystám k vyzvednutí, popřípadě je vhodím do schránky.

Aktivity, které děláme s dětmi ve škole mimo pracovní sešit či pracovní list se budu snažit nahradit vybraným online procvičováním.

Procvičování mohou využít všichni :D

 

12.10.

ústně: Myslím si číslo, které má 6 jednotek a 1 desítku, ….

G – krychlové stavby

Společné řešení slovní úlohy

Dú- sčítání do 20 bez přechodu přes desítku

All-focus
All-focus
All-focus
All-focus

Čt – čtení po přípravě

PRV – str.12

7.10.

M – vyvození sčítání a porovnávání podle zvířátek dědy Lesoně

Čj – 1.část písemné práce (psaní velkých a malých písmen – přepis, psaní slov podle obrázku – autodiktát, opis vět z tabule)

AJ- náš první písemná práce – psaní slovíček – animals

-založení prvního listu portfolia

6.10.

Pisanka po str. 6

5.10.

M –

  • Sčítací tabulky  – pracovní list
  • Rozklad čísla na desítky a jednotky

  • Doplňování rozkladů čísel – pracovní list
  • Obdobné procvičování – odkaz níže

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminusdo20_2.htm

 

Prv- dopravní prostředky, bezpečné a nebezpečné situace ( práce s obrázkem) PS str. 6, vybarvování dopravních značek

Čj – sloh    Pozdravy PS – str. 7/1,2

písnička https://www.youtube.com/watch?v=ZA5wJzkzXUg

PS– založení spisovatelského deníku , ilustrace svého jména

– přepis vět, barevné vyznačení