Prvouka

Probrané učivo : 14. 12. – 18.12.

Třídnická hodina

Rodina – vztahy v rodině, práce s učebnicí, pracovní list

Svátky v rodině, pomáháme si

Hra  – kdo jsem?

PS – po str. 26

Adventní kalendář 2020 — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Pondělí 7.12. 

pracovní sešit po str. 24

Probrané učivo: 30.11.- 4.12.

Opakovaní

Ovoce, zelenina

Probrané učivo 23.11. – 27.11.

Práce s učebnicí – vyhledávání informací o ptácích a savcích

– hledání rozdílů

Hra – Kdo jsem?

Práce s kalendářem  – příprava na advent, život a zvyky našich předků

– vyprávění o sv. Kateřině  ( pozorování změn v přírodě, vysvětlení pořekadel, pranostik)

 

 

Online 6.11.

Pracovní sešit str. 15

Povinný úkol:  Dokončete str.16. Vystříhněte a nalepte názvy stromů

Při vycházce s rodiči

  • pozorujte okolo sebe stromy a říkejte rodičům, kterou jsou LISTNATÉ a JEHLIČNATÉ
  • Přemýšlej a povídej si s rodiči o významu lesa. Proč je les důležitý?

Video ve slovenštině:

Online: 19.10.

pracovní sešit str. 14

Vypište, které přírodniny děti použily na výrobu podzimní výzdoby. Pište psacím písmem.

 

Dobrovolný úkol: vyber si nějaké zvířátko,v  olně žijící.Napresli obrázek ( může být i s textem), jak se toto zvířátko připtavuje na zimu.

možný výběr zvířátek: veverka, srnec, zajíc, vlaštovka, kapr, mravenec, hraboš, ježek, jezevec, medvěd, žába,……

 

 

Probrané učivo: 5.10. -9.10.

  • Pravidla silničního provozu
  • Kdo je účastník silničního provozu? Já jsem chodec – cyklista – řidič
  • Dopravní prostředky
  • Dopravní značky – seznámení

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/dopravni-znacky/znacka1.htm

Pracovní sešit: po str. 11

Probrané učivo: 29.9. – 2. 10.

  • Tísňová čísla
  • ( „volání“ na tísňovou linku)

Probrané učivo: 21.9.-25.9.

Pracovní sešit po str. 9