Prvouka

14.5.

Procvičování času

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1049

 

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm

 

Online výuka 12.4. – 16.4.

16.4.

užitková/ hospodářská zvířata

Ps – str. 61

12.4.

Rozdělování zvířat do skupin

Hospodářská zvířata a jejich mláďata PS – str. 60

9.4.

Hledání rozdílů mezi bylinou, stromem, keřem

Ovocné stromy a jejich plody ( peckovice, malvice, bobule)

PS – str.59

6. 4.

Vypravování o zážitcích z velikonočních prázdnin.

Můj nej..zážitek:

Snímek obrazovky (75)

Tvorba herbáře:Jak s dětmi vyrobit herbář | jaktak.cz

Při procházce – utrhni jednu jarní kytičku, můžeš i s kořenem.

– pěkně ji narovnej

– vlož do dvou listů, které zatížíš ( např. knihou)

– po vylisování ji nalep na papír ( Až bude suchá)

– na papír napiš její název, datum nálezu, místo nálezu

https://www.jaktak.cz/jak-s-detmi-vyrobit-herbar.html

Poznáváme jarních květin:

 

Online výuka:

29.3.

Dnešní záznam hromadné recitace: Dvanáct měsíčků Radek Malý

https://web.microsoftstream.com/video/e79742ef-3d65-439b-a436-0a3ce3862215

 

15.3.

 1.  opakování názvů měsíců – propojení s čítankovou četbou
 2.  Pojmy – včera, dnes, zítra
 3.  Práce s kalendářem  (Dnes jsme nestihli úplně vše, nechejte si kalendář, diář, nástěnný kalendář atd. u sebe na stole)
 4. PS  – str. 52  ( doplnit dny v týdnu)

5.3.

 1. Rozcvička
 2. Popis těla – pracovní list
 3. Online hra – pravda/lež  aj.
 4. Pracovní sešit str. 50 osmisměrka

Pomůcky: pracovní list lidské tělo, pracovní sešit, učebnice, psací potřeby

 

Probrané učivo : 14. 12. – 18.12.

Třídnická hodina

Rodina – vztahy v rodině, práce s učebnicí, pracovní list

Svátky v rodině, pomáháme si

Hra  – kdo jsem?

PS – po str. 26

Adventní kalendář 2020 — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Pondělí 7.12. 

pracovní sešit po str. 24

Probrané učivo: 30.11.- 4.12.

Opakovaní

Ovoce, zelenina

Probrané učivo 23.11. – 27.11.

Práce s učebnicí – vyhledávání informací o ptácích a savcích

– hledání rozdílů

Hra – Kdo jsem?

Práce s kalendářem  – příprava na advent, život a zvyky našich předků

– vyprávění o sv. Kateřině  ( pozorování změn v přírodě, vysvětlení pořekadel, pranostik)

 

 

Online 6.11.

Pracovní sešit str. 15

Povinný úkol:  Dokončete str.16. Vystříhněte a nalepte názvy stromů

Při vycházce s rodiči

 • pozorujte okolo sebe stromy a říkejte rodičům, kterou jsou LISTNATÉ a JEHLIČNATÉ
 • Přemýšlej a povídej si s rodiči o významu lesa. Proč je les důležitý?

Video ve slovenštině:

Online: 19.10.

pracovní sešit str. 14

Vypište, které přírodniny děti použily na výrobu podzimní výzdoby. Pište psacím písmem.

 

Dobrovolný úkol: vyber si nějaké zvířátko,v  olně žijící.Napresli obrázek ( může být i s textem), jak se toto zvířátko připtavuje na zimu.

možný výběr zvířátek: veverka, srnec, zajíc, vlaštovka, kapr, mravenec, hraboš, ježek, jezevec, medvěd, žába,……

 

 

Probrané učivo: 5.10. -9.10.

 • Pravidla silničního provozu
 • Kdo je účastník silničního provozu? Já jsem chodec – cyklista – řidič
 • Dopravní prostředky
 • Dopravní značky – seznámení

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/dopravni-znacky/znacka1.htm

Pracovní sešit: po str. 11

Probrané učivo: 29.9. – 2. 10.

 • Tísňová čísla
 • ( „volání“ na tísňovou linku)

Probrané učivo: 21.9.-25.9.

Pracovní sešit po str. 9