Prvouka

Učivo 20. – 24. 9.
PRV s. 6 – 7
PRV – PS s. 10 – 11
Cesta do školy, dopravní značky, dopravní prostředky, BESIP

Učivo 13. – 17. 9.
PRV s. 5
PRV – PS s. 8 – 9
Co děláme ve škole, život ve škole
Ukliďme Česko, Ukliďme Tečovice

Učivo 6. – 10. 9.
PRV s. 4
PRV – PS s. 4 – 7
Škola, co děláme ve škole, spolužáci, oblíbený koutek