Matematika

Online 23.10.

 

Online 22.10.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3454

PS str. 21/11

PS str. 21/ 9

 

online 21.10.

PSOVODI doplňování tabulky – opakování online cvičení

připravte si okopírované sčítací trojúhelníky  https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5f8ef204214f6

malý sešit do M  – diktát čísel ( př. Zapište číslo, které má čtyři jednotky a jednu desítku…14,..)

Parkety – str. 20/5

online 20.10.

PSOVODI práce se tabulkou – společné řešení str- 19/7

pracovní sešit str. 20/1 DÚ

online 19.10.

Autobus ( můžete si procvičit a vyzkoušet všechny úkoly)

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5f8892722a299

Vyzkoušeli jsme sousedy  19/8    Zkuste udělat všechna zadání.

Pokud bude mít někdo potíže, místo tohoto cvičení  – přepíše a vypočítá do sešitu tyto příklady:

5+ __ + 0 = 8               __+ 4 + 3 = 8            1 + __+ 0 = 8

6 + |__+ 0 = 8            3 + 3 + __ = 8            3 + __+ __ = 8

 

19/11

Seznámili jsme se s další zvířátkem   PES

Porovnejte a vyzkoušejte zapsat i pomocí zvířátkového zápisu:

3 + 2 _____ 4

2 + 2  _____ 3

online: 16.10.

kontrola pavučina str. 17/8

Dú – dobrovolný ( vyrobím si papírový autobus)

Online: 15.10.

Dú pavučina 17/8

online: 14.10.

+6/ 1   pracujte s krokovacim pásem

16/3  do šedého sloupce jsme zapsali všichni čísla 1,2,3,4

Pro hlavičky: Najděte další čtyři čísla, v podobně rozložených polích, ve který se součet rovná druhému součtu.

Dú: 16/2

Dobrovolně:

 • Můžete si připravit 16/cv.5, které jsme dnes nestili. Vyzkoušejte.
 • Přemýšlejte nad cvičením 17/10   Jak rozdělit spravedlivě lentilky mezi 3 děti?

3Zítra si připravte: párátka na 16/4

 

Probrané učivo: 5.10 – 9.10.

 • příklady na  sčítání, odčítání,  dopočítávání do 23
 • slovní úlohy s mincemi
 • rozklad čísla na D,J; určování počtu desítek a jednotek
 • sčítací čtverce, vyhledávání stejných součtů
 • zvířátka dědy Lesoně ( sčítání, porovnávání)
 • zápis datumu pomocí zvířátek
 • vytváření součtových trojúhelníků ( práce ve dvojicích)

Pětiminutovka: porovnávání čísel

 • G: Polovina – hledání různých způsobů zobrazení poloviny
 •      Vytvoření společné definice – Co je to polovina?

Pracovní sešit: po str. 13

Probrané učivo:  29.9. – 2.10.

 • počítání s mincemi ( slovní úlohy)
 • počítání do 23
 • posloupnost čísel
 • předchůdce a následovník čísla
 • práce s tabulkou, orientace v tabulce
 • měření výšky a rozpětí paží ( porovnávání)
 • pracovní karty

Probrané učivo: 21. 9. – 25. 9.

 • Procvičování sčítání a odčítání do 20
 • Rozklad čísel ( 10 -20)
 • Posloupnost čísel, řazení čísel do 20
 • práce s číselnou osou

G – krychlové stavby , parkety

Pracovní  sešit  po str. 10 ( mimo cv.4)