Matematika

 

Probrané učivo: 14.12. – 18.12.

Práce s číselnou osou  – orientace na číselné ose. vyhledávání čísel a nejblíže nižší a vyšší desítky, příprava a vyvození zaokrouhlování na desítky

Práce se stovkovou tabulkou  – orientace v tabulce, procvičování a pochopení matematických pojmů

Počítání po desítkách, sčítání a odčítání desítek   ( typu 70-30;50 + 30; přičítání odčítání jednociferných čísel 20 + 6; 70 – 5)

Procvičování počtů s přechodem

 

K procvičování můžete využít náš nakopírovaný početník, výběr libovolných cvičení.

 

Čtvrtek 10.12.

Pracovní sešit po str. 43  (výběr cvičení podle zájmu dětí)

Početník str.2 / 3a,b; str. 16/31a,b a 32

G – osová souměrnost  – vyhledávání os souměrnosti v obrázku vločky

počítání po desítkách, práce s číslenou osou.

 

Pondělí – 7.12.

 • autobus
 • početník cv. 3a)
 • počítání po desítkách

Tvorba slovních úloh

Probrané učivo: 30.11. – 4.12.

G- osově souměrné útvary, skládání deček / vloček – vyhledávání osově souměrných vloček

Početník cv. 1,2,4

Pracovní sešit  po str. 40

Hry a procvičování – pamětné a rychlostní počítání do 20

Práce s osou a počitadle, opakování řádů čísel

 

Distanční výuka 9.11.  – 13. 11.

online 13.11.

online 12.11.

 • Začneme hrou sova str 31/10  Myslíme si na stavby z úlohy 6.
 • Můžete se připravit : )

 11.11.

Dnes nebude online matematika

Děti si ze zájmu mohou udělat 31/9   Rozděl zvířátka do stejně silných družstev.

online 10.11.

Jelikož dnes nebyla kvalita připojení dobrá, vkládám zde příklady i zadání slovních úloh ke kontrole.

 1. Vypočítej příklady a výsledky piš do sešitu ( na řádek a odděluj čárkou)

11-5, 9+6, 7+5, 12-3, 8+4

2. Slovní úlohy ( o několik méně)

 • Ve třídě je 16 dívek.  Chlapců je ve třídě o 7 méně. Kolik je ve třídě chlapců?
 • František měl za domácí úkol vypočítat  příkladů. Ve čteřech příkladech udělal chybu. Kolik příkladů vypočítal správně?

3. Řešíme hady 30/4;31/7  ( přepis do příkladů: př.ukázka na 31/7      10+7-2+6 = )

Krychlové stavby – 31/6    ( pokud někdo nestihl, tak dokončí)

online 9.11.

 • přepis příkladů na sčítání a odčítání do sešit M
 • PS
 • 30/1
 • 30/2  ( dokončit )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Online 6.11.

PS 28/1,3

Dú 29/8

online 5.11.

Geometrie

 • Pracovní sešit
 • Parkety str 27/9
 • .Rozděl čterec a obdélník na třetina 28/2

Matýskova matematika – online učebnice  24/1,2,3

Čára přímá, křivá, lomená

ukázka

Nakresli na tabulku pomocí přímých, křivých a lomených čar strašáka do zelí

online 4. 11.

Hra autobus trochu jinak

PS – 26/4,5

27/ 7    přepočítáváme na myši a porovnáme  (DÚ)

online 3.11.

PS – str. 24/5  ( Popisuj, co vidíš na obrázku. Říkej všechny informace, které můžeš o brázku říci.)

str. 26/1

str. 26/3

str. 26/2  DÚ

Online 2.11

PS -Kontrola výpočtů 24/1

25/7

Orientace, čtení tabulky 25/6

 

Online 22.10.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3454

PS str. 21/11

PS str. 21/ 9

 

online 21.10.

PSOVODI doplňování tabulky – opakování online cvičení

připravte si okopírované sčítací trojúhelníky  https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5f8ef204214f6

malý sešit do M  – diktát čísel ( př. Zapište číslo, které má čtyři jednotky a jednu desítku…14,..)

Parkety – str. 20/5

online 20.10.

PSOVODI práce se tabulkou – společné řešení str- 19/7

pracovní sešit str. 20/1 DÚ

online 19.10.

Autobus ( můžete si procvičit a vyzkoušet všechny úkoly)

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5f8892722a299

Vyzkoušeli jsme sousedy  19/8    Zkuste udělat všechna zadání.

Pokud bude mít někdo potíže, místo tohoto cvičení  – přepíše a vypočítá do sešitu tyto příklady:

5+ __ + 0 = 8               __+ 4 + 3 = 8            1 + __+ 0 = 8

6 + |__+ 0 = 8            3 + 3 + __ = 8            3 + __+ __ = 8

 

19/11

Seznámili jsme se s další zvířátkem   PES

Porovnejte a vyzkoušejte zapsat i pomocí zvířátkového zápisu:

3 + 2 _____ 4

2 + 2  _____ 3

online: 16.10.

kontrola pavučina str. 17/8

Dú – dobrovolný ( vyrobím si papírový autobus)

Online: 15.10.

Dú pavučina 17/8

online: 14.10.

+6/ 1   pracujte s krokovacim pásem

16/3  do šedého sloupce jsme zapsali všichni čísla 1,2,3,4

Pro hlavičky: Najděte další čtyři čísla, v podobně rozložených polích, ve který se součet rovná druhému součtu.

Dú: 16/2

Dobrovolně:

 • Můžete si připravit 16/cv.5, které jsme dnes nestili. Vyzkoušejte.
 • Přemýšlejte nad cvičením 17/10   Jak rozdělit spravedlivě lentilky mezi 3 děti?

3Zítra si připravte: párátka na 16/4

 

Probrané učivo: 5.10 – 9.10.

 • příklady na  sčítání, odčítání,  dopočítávání do 23
 • slovní úlohy s mincemi
 • rozklad čísla na D,J; určování počtu desítek a jednotek
 • sčítací čtverce, vyhledávání stejných součtů
 • zvířátka dědy Lesoně ( sčítání, porovnávání)
 • zápis datumu pomocí zvířátek
 • vytváření součtových trojúhelníků ( práce ve dvojicích)

Pětiminutovka: porovnávání čísel

 • G: Polovina – hledání různých způsobů zobrazení poloviny
 •      Vytvoření společné definice – Co je to polovina?

Pracovní sešit: po str. 13

Probrané učivo:  29.9. – 2.10.

 • počítání s mincemi ( slovní úlohy)
 • počítání do 23
 • posloupnost čísel
 • předchůdce a následovník čísla
 • práce s tabulkou, orientace v tabulce
 • měření výšky a rozpětí paží ( porovnávání)
 • pracovní karty

Probrané učivo: 21. 9. – 25. 9.

 • Procvičování sčítání a odčítání do 20
 • Rozklad čísel ( 10 -20)
 • Posloupnost čísel, řazení čísel do 20
 • práce s číselnou osou

G – krychlové stavby , parkety

Pracovní  sešit  po str. 10 ( mimo cv.4)