Matematika

 

Učivo 20. 6. –30. 6.
M 2. díl s. 64 – 67
Opakování probraného učiva
Učivo 13. 6. –17. 6.
M 2. díl s. 64
Opakování. Krokování, logické úlohy.
Násobení  a dělení  2, 3, 4, 5, 10.
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100  s přechodem desítky.
Hodiny – určování času.

Učivo 6. 6. –10. 6.
M 2. díl s. 63
Logické úlohy, parkety, výstaviště, pavučiny, zvířátka dědy Lesoně
Násobení  a dělení  4, násobení 10
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100  s přechodem desítky
Hodiny – určování času
Závěrečná písemná práce

Učivo 30. 5. – 3. 6.
M 2. díl s. 60, 62
Rýsování přímek, vyznačování bodů, měření úseček
Rýsování vlastního obrázku
Výstaviště, pavučiny, zvířátka dědy Lesoně
Rovnice v numerice do 100
Násobení  a dělení  4, násobení 10
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100  s přechodem desítky
Hodiny – určování času
Opakování na závěrečnou písemnou práci (za 2. pololetí)

Učivo 23. 5. – 27. 5.
M 2. díl s. 57 – 59
Určování věku před x lety, po x letech.
Práce s grafem.
Logické úlohy.
Geometrie v rovině, rovinné útvary o určeném obsahu.
Násobení  a dělení  4.
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100  s přechodem desítky.
Hodiny – určování času (délka cesty do školy), odhad času.

Učivo 16. 5. – 20. 5.
M 2. díl s. 54 – 56
Násobení 8 a 9 jako opakované sčítání.
Násobení  a dělení  4, slovní úlohy.
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100  bez přechodu desítky.
Autobus. Hra na kapitány. Počítáme věk. Hodiny – určování času.

Učivo 9. 5. – 13. 5.
M 2. díl s. 51 – 54
Násobení  a dělení  4.
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100  bez přechodu desítky.
Sčítací trojúhelníky s podmínkou. Násobilkové čtverce. Pavučiny s podmínkou.

Učivo 2. 5. – 6. 5.
M 2. díl s. 48 – 50
Násobení  a dělení 2, 3, 5, 4.
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100  bez přechodu desítky.
Násobilkové čtverce. Hodiny – tři čtvrtě. Počet řešení příkladů s podmínkou.

Učivo 25.4. – 29. 4.
M 2. díl s. 45 – 47
Násobení  a dělení 2, 3, 5.
Násobení 4 – procvičování, slovní úlohy.
Sčítání a odčítání  do 100  s přechodem desítky.
Výstaviště. Dělení obrazců. Násobilkové čtverce. Rodokmen.
Hodiny – čtvrthodiny – příprava na písemném opakování.

Učivo 18.4. – 22. 4.
M 2. díl s. 44
Násobilkové čtverce. Rodokmen.
Hodiny celé a půlhodiny –  opakování.
Hodiny – čtvrt, třičtvrtě – procvičování.
Násobení  a dělení 2, 3, 5.
Násobení 4 – procvičování, slovní úlohy.
Sčítání a odčítání  do 100  s přechodem desítky.

Učivo 11.4. – 15. 4.
M 2. díl s. 40 – 44 vybraná cvičení
Neposedové. Pavučiny s podmínkou. Násobilkové čtverce. Rodokmen.
Hodiny – procvičování.
Násobení  a dělení 2, 3, 5.
Násobení 4.
Sčítání a odčítání  do 100  s přechodem desítky.

Učivo 4.4. – 8. 4.
M 2. díl s. 36 – 39
Evidence. Graf – seznámení.
Hodiny – čtvrt, tři čtvrtě.
Násobení  a dělení 2, 3, 5.
Násobení 4.
Sčítání a odčítání  do 100  s přechodem desítky.

Učivo 28.3. – 1. 4.
M 2. díl s. 32 – 35 vybraná cvičení.
Obvod a obsah.
Hodiny – čtvrt, tři čtvrtě.
Násobení  a dělení 2, 3, 5.
Násobení 4.
Sčítání a odčítání  do 100  s přechodem desítky.

Učivo 21.3. – 25. 3.
M 2. díl s. 29 – 32 vybraná cvičení
Matematický KLOKAN, kategorie Cvrček – správná řešení úloh
Rýsování .
Zapisování času: půlhodiny -– opakování.
Násobení  a dělení 2, 3, 5.
Násobení 4.
Sčítání a odčítání  do 100  bez přechodu desítky.

 

Učivo 7.3. – 11. 3.
M 2. díl s. 29 – 32 vybraná cvičení
Řešíme záhady. Rovinné útvary a jejich variace.
Zvířátka dědy Lesoně – beran.
Zapisování času: hodiny celé  a půlhodiny -– opakování.
Hodiny a minuty (po 5 min) – zapisování digitálního času.
Násobení  a dělení 2, 3, 5.
Násobení 4.
Sčítání a odčítání  do 100  bez přechodu desítky.

Učivo 28.2. – 4. 3.
M 2. díl s. 23 – 28 vybraná cvičení
Neposedové. Šipky.
Cyklotrasy. Zvířátka dědy Lesoně.
Násobení 6 a 8 jako opakované sčítání.
Násobení  a dělení 2, 3, 5.
Sčítání a odčítání  do 100  bez přechodu desítky.

Učivo 21.2. – 25. 2.
M 2. díl s. 18– 22
Peníze, hra Sova.
Krychle – stavby podle plánu s přesunem krychlí.
Cyklotrasy. Zvířátka dědy Lesoně.
Násobení  a dělení 2, 3
Sčítání a odčítání  do 100  bez přechodu desítky (s dopomoci stovkové tabulky)

 

Učivo 14.2. – 18. 2.
M 2. díl s. 12 – 17
Autobus, sousedé s podmínkou, parkety
Cyklotrasy
Násobení  a dělení 2
Násobení 3, 5
Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky ( bez dopomoci krokovacího pásu)
Sčítání a odčítání  do 100  bez přechodu desítky (s dopomoci stovkové tabulky)

Učivo 31.1. – 4. 2.
M 2. díl s. 9 – 11
Peníze, sousedé s podmínkou, kombinatorika
Cyklotrasy, hra na kapitány
Násobení 3
Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky ( bez dopomoci krokovacího pásu)
Sčítání a odčítání  do 100  bez přechodu desítky (možno s dopomoci stovkové tabulky)

Učivo 24.1. – 28. 1.
M 2. díl s. 6 – 8, 12– 13
Rodokmen
Hra na kapitány
Násobení 3
Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky ( bez dopomoci krokovacího pásu) STÁLE JE POTŘEBA PROCVIČOVAT
Sčítání a odčítání  do 100  bez přechodu desítky (kdo ještě potřebuje – možno s dopomoci stovkové tabulky)

Učivo 17.1. – 21. 1.
M s. 66 – 67
M 2. díl s. 5
Pokojík (oblékáme krychli)
Rodokmen
Pololetní opakování, pololetní písemná práce
Násobení 3
Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky ( bez dopomoci krokovacího pásu) STÁLE JE POTŘEBA PROCVIČOVAT
Sčítání a odčítání  do 100  bez přechodu desítky (kdo ještě potřebuje – možno s dopomoci stovkové tabulky)
Numerika – pracujeme na zvyšování obratnosti (rychlosti) počítání
M 2. díl s. 68 – informace pro rodiče

Učivo 10.1. – 14. 1.
M s. 62 – 65
Jeviště (oblékáme krychli)
Dřívka (vybrané úlohy)
Opakování na pololetní písemnou práci
Násobení 2, 5
Násobky 3 a 6
Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky ( bez dopomoci krokovacího pásu)
Sčítání a odčítání  do 100  bez přechodu desítky (kdo ještě potřebuje – možno s dopomoci stovkové tabulky)

Učivo 3.1. – 7. 1.
M s. 44, 47 – 61 vybraná cvičení (doplňování učiva)
Oblékáme krychli (6 stran, 8 hran, 8 vrcholů, součet teček na protějších stranách je 7)
Násobení 2, 5
Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky ( bez dopomoci krokovacího pásu)
Sčítání a odčítání  do 100  bez přechodu desítky (kdo ještě potřebuje – možno s dopomoci stovkové tabulky)

 

21. 12.

Putování za Polárkou – vánoční program pro žáky

17. 12.

Procvičování násobilky 2 na kartičkách.

>SLOVNÍ ÚLOHY DO 100 – HRA<

16. 12.

Numerace do 70,  práce s tabulkou, pavučiny, násobení

PS 56/4, 58/2, 5

PS 58/3 – Na parkovišti, úlohy řešíme pomocí vizualizace, kreslete auta a motorky

DÚ – Procvičuj počítání do 100, vypočítej sloupec 42

Procvičuj on-line
Dřívka (skolasnadhledem.cz)

 

15. 12.

>Vyplň a zkontroluj si<

>Počítání do 100 – vyber správný výsledek<

>Počítání do 100<

>Hra – počítání do 20<

14. 12.

Cyklotrasy, numerace do 100, geometrická představivost v rovině (obrázek z rovinných útvarů)

PS 57/6 – seznámili jsme se s pojmem kilometr včetně zkratky km, orientace v terénu
Děti ať si píší délku jednotlivých tras na papír, ať sčítance vidí na řádku.

Procvičuj počítání do 100, vypočítej sloupec 41

Procvičuj násobky 2, 4 a 5

 

13. 12.

Násobilka 5, násobení jako opakované sčítání, kombinatorická úloha, čtverec, obdélník, geometrická představivost v rovině

PS 54/4 – čtverec a obdélník hledáme na předmětech kolem sebe
PS 54/4 – výstaviště
PS 55/6 – pět možných řešení dané úlohy
PS 55/7 – cyklotrasy

Násobíme pěti, propojování násobení 5 a opakovaného sčítání
Násobilka pěti je snadná (na ruce máme pět prstů)
Napiš násobilku 5, říkej ji zpaměti, říkej ji i pozpátku
PS 56/1,2

Procvičuj on-line:
Procházíme výstaviště 1 (skolasnadhledem.cz)
Procházíme výstaviště 2 (skolasnadhledem.cz)
Porovnávání výsledků (skolasnadhledem.cz)

 

Matematika 10. 12. 

Procvičování násobilky 2, dvojciferná čísla, desítky, jednotky – pracovní listy

Procvičuj: https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2

Matematika 9. 12.

Procvičování násobilky 2, numerace do 60, práce se stovkovou tabulkou, dvojciferná čísla, desítky, jednotky

PS strana 54/1, 3

Vypočítat třetí sloupec na pracovním listě Násobilka 2

Procvičuj on-line
Doplňujeme příklady (skolasnadhledem.cz)

 

Matematika 8. 12.

Násobilka 2, propojení násobení a opakovaného sčítání, slovní úloha z prostředí peněz,  krokování

PS strana 52/4 – každý příklad jsme znázorňovali pomocí krychlí, propojovali jsme s opakovaným sčítáním, je důležité, aby děti pochopily operaci násobení, trénujte doma s názorným příkladem (pastelky, bonbony…)

PS strana 53/6 (nejprve jsme zjišťovali, kolik měl Josef korun, poté, kolik byla Josefova útrata a nakonec jsme našli tři mince, které dají v součtu 17 Kč), manipulace s papírovými mincemi

PS strana 53/7 – práce s krokovacím pásem

Vypočítat druhý sloupec na pracovním listě Násobilka 2

Procvičuj on-line
Počítání s penězi (skolasnadhledem.cz)

Marta Miklová

 

Matematika 7. 12.

Násobilka 2, práce s krychlemi, násobení jako opakované sčítání, slovní úlohy

Vyřeš slovní úlohy:
Adam má pět holubů. Kolik mají dohromady křídel?
Do autobusu nastoupilo 5 dvojic dětí. Kolik dětí nastoupilo do autobusu?
V prodejně prodávají dvoulitrové krabice džusu. Kolik litrů limonády maminka přinesla domů, když koupila 3 krabice džusu?

Vytvoř slovní úlohu na násobení 6 . 2. Úlohu i s řešením si zapiš do sešitu nebo na papír.

PL – vypočítej první sloupec

Procvičuj online
Mince všechny spočítám (skolasnadhledem.cz)
Pokrýváme podlahu parketami (skolasnadhledem.cz)

Marta Miklová

Učivo 29.11. – 3. 12.
M s. 45, 48 – 52
Sčítání a odčítání do 20 ( bez dopomoci krokovacího pásu)
Sčítání a odčítání celých desítek do 100  (pokud možno bez dopomoci stovkové tabulky)
Numerace do 50,  sčítání a odčítání typu 65 + 3// 95 – 4 (s dopomocí stovkové tabulky)
Násobení 2, násobení jako opakované sčítání

Učivo 22. – 26. 11.
M s. 39 – 43, 46
Sčítání a odčítání do 20 ( bez dopomoci krokovacího pásu)
Numerace do 40,  sčítání a odčítání typu 65 + 3// 95 – 4 (s dopomocí stovkové tabulky)

Učivo 15. – 19. 11.
M s. 39 – 40 (částečně)
Hry s dřívky.
Sčítání a odčítání do 19 (pokud možno bez dopomoci krokovacího pásu)
Numerace do 38,  sčítání a odčítání typu 65 + 30// 95 – 40

Učivo 8. – 12. 11.
M s. 32, 33, 36, 37, 38
M 39/5
M 40/3
Hry s dřívky, stavby z krychlí. Sčítací tabulky.
Sčítání a odčítání do 18 s přechodem desítky (pokud možno bez dopomoci krokovacího pásu)
Numerace do 38,  sčítání a odčítání typu 60 + 2// 95 – 5

Učivo 1. – 5. 11.
M s. 30
M 31/9
M 33/7, 9
M 35
Zvířátka dědy Lesoně, parkety, čísla neposedové, hry s dřívky – algoritmus.
Sčítání a odčítání do 17 s přechodem desítky (pokud možno bez dopomoci krokovacího pásu)
Numerace do 30, sčítání a odčítání typu 60 + 2// 95 – 5

Učivo 25. – 29. 10.
M s. 29
M 32/2, 3
Sčítací trojúhelníky s podmínkou
Sčítání a odčítání do 16 s přechodem desítky (pokud možno bez dopomoci krokovacího pásu)
Numerace do 30, sčítání a odčítání typu 60 + 2// 95 – 5

Učivo 18. – 22. 10.
M s. 28 – 29
Rozdělování na části, zvířátka dědy Lesoně, sousedé, evidence
Sčítání a odčítání do 15 s přechodem desítky (pokud možno bez dopomoci krokovacího pásu)
Numerace do 30, sčítání a odčítání celých desítek do 100 – seznámení, hodiny

Učivo 11. – 15. 10.
M s. 24 – 27
Cyklotrasy, parkety, zvířátka dědy Lesoně
Sčítání a odčítání do 14 s přechodem desítky (pokud možno bez dopomoci krokovacího pásu)
Numerace do 30

Učivo 4. – 8. 10.
M s. 20 – 23
Parkety, sousedé, cyklotrasy.
Sčítání a odčítání do 13 s přechodem desítky (pokud možno bez dopomoci krokovacího pásu)
Orientace v numerice do 30

Učivo 27.9. – 1. 10.
M s. 18 – 19
Rozdělování zvířátek, rozdělování mincí, hledání několika řešení, autobus, pavučiny
Opakování numeriky do 20
Sčítání a odčítání do 12 s přechodem desítky (pokud možno bez dopomoci krokovacího pásu)

Učivo 20. – 24. 9.
M s. 14 – 17
Zvířátka dědy Lesoně, parkety, stavby, autobus, pavučiny, spravedlivé dělení
Opakování numeriky (sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky – zpaměti, bez krokovacího pásu)
Sčítání a odčítání do 11 s přechodem desítky (pokud možno bez dopomoci krokovacího pásu)

Učivo 13. – 17. 9.
M s. 10 – 13
Zvířátka dědy Lesoně, parkety, výstaviště, stavby, autobus.
Opakování numeriky (sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky – zpaměti, pokud možno bez krokovacího pásu)

Učivo 6. – 10. 9.
Opakování z 1. ročníku
M s. 5 – 9
Autobus, pavučiny, krokování, sousedé
Opakování numeriky (sčítání a odčítání do 10 zpaměti bez dopomoci krokovacího pásu, sčítání a odčítání do 20 zpaměti
s dopomocí krokovacího pásu).