Matematika

Učivo 20. – 24. 9.
M s. 14 – 17
Zvířátka dědy Lesoně, parkety, stavby, autobus, pavučiny, spravedlivé dělení
Opakování numeriky (sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky – zpaměti, bez krokovacího pásu)
Sčítání a odčítání do 11 s přechodem desítky (pokud možno bez dopomoci krokovacího pásu)

Učivo 13. – 17. 9.
M s. 10 – 13
Zvířátka dědy Lesoně, parkety, výstaviště, stavby, autobus.
Opakování numeriky (sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky – zpaměti, pokud možno bez krokovacího pásu)

Učivo 6. – 10. 9.
Opakování z 1. ročníku
M s. 5 – 9
Autobus, pavučiny, krokování, sousedé
Opakování numeriky (sčítání a odčítání do 10 zpaměti bez dopomoci krokovacího pásu, sčítání a odčítání do 20 zpaměti
s dopomocí krokovacího pásu).