Matematika

Týden 31.5.-4.5.

Slovní úlohy o n více/méně, o n krát vice/méně

Procvičování násobilky

Počítání se závorkami

Příprava na písemnou práci.

PS po str. 38(39)

 

Týden 24.5 -28.5.

Pojmy třetina, čtvrtina, pětina,…. Vypocet

PS str. 35-37

Procvičování učiva

Týden 17.5 – 21.5.

G-prace s geodeskami

Ps str. 30-34

Procvičování uciva 2. ročníku

 

Online výuka 10.5.-14.5.

x krát více

 • Jiřina 5 rohlíků      Tonda 6 rohlíků
 • Mám třikrát více rohlíků než Jiřina.
 • tvorba příkladů

PS – 29/7 pavučiny

28/3,6; 29/11  slovní úlohy

ČT – početník  13/1

jednotky hmotnosti

PL – koumák 114/6a nebo 6c

PS – 28/2,4

ST – práce v pracovním listu – sčítání vzdáleností

PS – str. 26,27 libovolný výběr úkolů

– součinový trojúhelník v sešitě     (první řádek – 1,3,2,3)

ÚT – pl  G – osová souměrnost, rýsování

PS – 26/4;27/8,10

PO– slovní úloha 25/6

– zvířátka dědy Lesoně 25/5

. násobilkové čtverce 25/7

Pojem dvojnásobek

 

Prezenční výuka

Online výuka 26. – 30.4. 

PO -PS- 18/3,4;19/8; 21/8

Pl – 242

ÚT

Ps – 19/10,11;20/1,2

početník

ST

Ps -20/4

PL -247

ČT-

práce s tabulkou násobků

hra- zadej příklad na násobení kamarádovi

PL – 249 násobilka 6, slovní úlohy

PÁ – vyvození počítání se závorkami

PS – 21/7  g – skládání netopýra z trojúhelníků

Prezenční výuka 19. – 23.4.

Ps- str. 17

 • Ověřování násobilek
 • G – opakování pojmů

obsah a obvod obdélníku a čtverce

 • výpočet
 • stavba domu

práce ve dvojicích

 

Online výuka 12.4. – 16.4.

Pátek 16.4.

Počítání s věkem

PS- 16/1 a),b)

16/2

Čtvrtek 15.4.

Početník str. 30/1,2,3,4,5 ; 31/2

Do pondělí si v početníku udělejte zasedací pořádek dětí 31/1

Opakujte si násobky 4

 

 • Středa 14.4.

Násobilka 5,6  ( zápis na tabulku)

PS – str.14/4; 15/5,7,8

Kontrola druhého výstaviště – hledání různých řešení

 • Úterý 13.4.

Pětiminutovka – násobilka 2,3,4

PS-  str. 13./8  ; str.14/ 1,2,3

procvičujete – 14/4

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3077

 • Pondělí 12.4.

Počítání s mincemi

Početník – str. 10/1,2

Ps- 13/6 ( dokončit všechny sčítací trojúhelníky)

Můžete si vyzkoušet zahrát a doplnit autobus 13/5  Vrátíme se k němu společně ve škole.

 

 

Online výuka 6. 4. – 9. 4. 

Pátek 9.4.

Násobky 7

 • vyhledávání a doplňování řady násobků
 • práce se násobilkovou tabulkou

12/3,4

Čvrtek 8.4.

PS – Opravím chyby

přepis cvičení do sešitu 11/8

Středa 7.4.

Pracovní sešit – úlohy o věku

10/1; 11/5,7

Dú – 10/2

Úterý 6.4.

Početník str. 8,9

Příprava na výuku 7.4.

Úkoly nevyplňujte, pouze přemýšlejte nad řešením úkolů :)

PS 10/ 1 Dokážeme podle čtení vět doplnit věk členů rodiny? ( rodokmen na str. 5)

PS 11/5  Doplňování do tabulky

PS 11/ 7 Dokážeme doplnit všechna jména podle rodokmenu na str. 5?

 

Online výuka 29.3. -31.3.

Středa 31.3.

Úterý 30.3.

Počítání s kraslicemi

Pin on Velikonoce

Dekorování kraslic pomocí čar ( křivých, lomených, přímých )

 

Něco pro pobavení :D

Pondělí 29.3. 

Zvířátkové počítání – PS – 6/3; 11/9 + násobky 7

Skládání žabky:

Skákací žába - jak složit skákací žábu z papíru - ŘekniJak.cz

Online výuka 23.3. – 26.3.

Pátek.26.3.

PS- str. 9 / 5,6

Čtvrtek:25.3.

Počítání s ciferníkem 8/3

Početník -29/3,4

Středa 24.3.

PS – 8/ 1,2

Úterý 23.3.

Dokončení strany 7

G – 7/7,10

Pavučina 8/1

Dú – početník 4,5 můžete volně procvičovat podle chuti

Moje počítání 5 (alter.cz)

Pondělí 22.3.

Matematický cvrček

Online výuka 15.3. – 19.3.

Pátek 19.3.

 1. online cvičení + – do 100 – Random wheel (wordwall.net)
 2. PS 6/5 + 7/6,8,9

Čtvrtek 18.3.

 1. online cvičení
 2. Ps – 6/2,3

Středa 17.3.

1.Online cvičení

2. Pracovní sešit 2  str. 5 rodokmen

3. DÚ  – 5/2

Domácí procvičování na další den:

Úterý 16.3.

 1. Dopočítávání Sčítání do 100 (skolakov.eu)
 2. Odčítání do 100 ( příklady typu 80 – 6)  Sčítání a odčítání do 100 (skolakov.eu)
 3. Početník – hra na učitele  7/2   ( 1. sloupec hromadně, další dva samostatně)
 4. Slovní úloha – 7/1 (početník)

Domácí procvičování na další den:

Pondělí: 15.3.

 

 1. Samostatně 66/2,3 ( kdo je hotov 67/10)
 2. Opakování  – desítky a jednotky, zápis čísel
 3. Sdílená obrazovka 
        \sčítání jednotek a desítek
 4. 67/6 První dva sloupce, zkusit dokončit celé    ( vyznačit si těžké příklady, které ti dělaly potíže ( semafor)

Jarní prázdniny: 8. 3. – 12.3.

Online výuka – 1.3. – 5.3.  

Pátek 5.3.   8.00 MATEMATIKA

 1. Hra s ciferníkem
 2. Pracovní sešit 64/1
 3. 65/7 Po skupinkách

G – 64/4 a 65/1

Pomůcky: pracovní sešit, nakopírovaný ciferník, eurosložka, fix, pastelky, pravítko

Čtvrtek 4.3.  8.00 MATEMATIKA

SPLNĚNO:

 1. Pracovní sešit  63/8,7
 2. Práce s tabulkou násobků – 63/9
 3. Početník 28/1,2   ( cv. 1 samostatně s pomůckou, cv.2 hromadně)
 4. Online pracovní list – https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2&s=Te%C4%8Dovice&t=6bp68bigj5q&sr=n&l=qi&i=udxznx&r=ej&db=0

Pomůcky:  kartičky s čísly 1 – 10, pracovní sešit, zalaminovaná tabulka násobků, karta násobilkových čtverců v eurosložce,

 •             Vyrobené pomůcky – cestující, podlepená karta

PROCVIČOVÁNÍ DOMA    Násobíme, dělíme, všechno jistě umíme. (skolasnadhledem.cz)

Středa 3.3.– 8.00 MATEMATIKA

SPLNĚNO:

 1. Rozcvička tvorba příkladů k součinům ( podívejte se do krabičky, zda v ní máte čísla 1 – 10; popřípadě si nastříhejte deset papírků a na ně čísla 1 – 10 napište)
 2. Malý matematický sešit, kde máte nalepenou nevyplněnou tabulku násobků ( Vojta V, Jirka a Filip ji mají mezi nakopírovanými listy)
 3. Příklady na dělení 3 + slovní úloha na dělení po jedné a po částech   
 4. PS – 63/8,7 a 9 x

Pomůcky:  kartičky s čísly 1 – 10, pracovní sešit, malý matematický sešit s nalepenou tabulkou násobků, zalaminovaná tabulka násobků, karta násobilkových čtverců v eurosložce,

 •             Vyrobené pomůcky – cestující, podlepená karta

 

Úterý 2. 3.  – 8.00 MATEMATIKA

SPLNĚNO:

Matematická rozcvička

PS str. 62/1,2

Početník – Moje počítání 5   SÚ 3/3;   všichni si dokončí stranu 27

Pomůcky: pracovní sešit, složka s kartou autobusu a násob. čtverců, početník-  Moje počítání 5

Vyrobené pomůcky – cestující, podlepená karta

 

Probrané učivo: 14.12. – 18.12.

Práce s číselnou osou  – orientace na číselné ose. vyhledávání čísel a nejblíže nižší a vyšší desítky, příprava a vyvození zaokrouhlování na desítky

Práce se stovkovou tabulkou  – orientace v tabulce, procvičování a pochopení matematických pojmů

Počítání po desítkách, sčítání a odčítání desítek   ( typu 70-30;50 + 30; přičítání odčítání jednociferných čísel 20 + 6; 70 – 5)

Procvičování počtů s přechodem

 

K procvičování můžete využít náš nakopírovaný početník, výběr libovolných cvičení.

 

Čtvrtek 10.12.

Pracovní sešit po str. 43  (výběr cvičení podle zájmu dětí)

Početník str.2 / 3a,b; str. 16/31a,b a 32

G – osová souměrnost  – vyhledávání os souměrnosti v obrázku vločky

počítání po desítkách, práce s číslenou osou.

 

Pondělí – 7.12.

 • autobus
 • početník cv. 3a)
 • počítání po desítkách

Tvorba slovních úloh

Probrané učivo: 30.11. – 4.12.

G- osově souměrné útvary, skládání deček / vloček – vyhledávání osově souměrných vloček

Početník cv. 1,2,4

Pracovní sešit  po str. 40

Hry a procvičování – pamětné a rychlostní počítání do 20

Práce s osou a počitadle, opakování řádů čísel

 

Distanční výuka 9.11.  – 13. 11.

online 13.11.

online 12.11.

 • Začneme hrou sova str 31/10  Myslíme si na stavby z úlohy 6.
 • Můžete se připravit : )

 11.11.

Dnes nebude online matematika

Děti si ze zájmu mohou udělat 31/9   Rozděl zvířátka do stejně silných družstev.

online 10.11.

Jelikož dnes nebyla kvalita připojení dobrá, vkládám zde příklady i zadání slovních úloh ke kontrole.

 1. Vypočítej příklady a výsledky piš do sešitu ( na řádek a odděluj čárkou)

11-5, 9+6, 7+5, 12-3, 8+4

2. Slovní úlohy ( o několik méně)

 • Ve třídě je 16 dívek.  Chlapců je ve třídě o 7 méně. Kolik je ve třídě chlapců?
 • František měl za domácí úkol vypočítat  příkladů. Ve čteřech příkladech udělal chybu. Kolik příkladů vypočítal správně?

3. Řešíme hady 30/4;31/7  ( přepis do příkladů: př.ukázka na 31/7      10+7-2+6 = )

Krychlové stavby – 31/6    ( pokud někdo nestihl, tak dokončí)

online 9.11.

 • přepis příkladů na sčítání a odčítání do sešit M
 • PS
 • 30/1
 • 30/2  ( dokončit )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Online 6.11.

PS 28/1,3

Dú 29/8

online 5.11.

Geometrie

 • Pracovní sešit
 • Parkety str 27/9
 • .Rozděl čterec a obdélník na třetina 28/2

Matýskova matematika – online učebnice  24/1,2,3

Čára přímá, křivá, lomená

ukázka

Nakresli na tabulku pomocí přímých, křivých a lomených čar strašáka do zelí

online 4. 11.

Hra autobus trochu jinak

PS – 26/4,5

27/ 7    přepočítáváme na myši a porovnáme  (DÚ)

online 3.11.

PS – str. 24/5  ( Popisuj, co vidíš na obrázku. Říkej všechny informace, které můžeš o brázku říci.)

str. 26/1

str. 26/3

str. 26/2  DÚ

Online 2.11

PS -Kontrola výpočtů 24/1

25/7

Orientace, čtení tabulky 25/6

 

Online 22.10.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3454

PS str. 21/11

PS str. 21/ 9

 

online 21.10.

PSOVODI doplňování tabulky – opakování online cvičení

připravte si okopírované sčítací trojúhelníky  https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5f8ef204214f6

malý sešit do M  – diktát čísel ( př. Zapište číslo, které má čtyři jednotky a jednu desítku…14,..)

Parkety – str. 20/5

online 20.10.

PSOVODI práce se tabulkou – společné řešení str- 19/7

pracovní sešit str. 20/1 DÚ

online 19.10.

Autobus ( můžete si procvičit a vyzkoušet všechny úkoly)

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5f8892722a299

Vyzkoušeli jsme sousedy  19/8    Zkuste udělat všechna zadání.

Pokud bude mít někdo potíže, místo tohoto cvičení  – přepíše a vypočítá do sešitu tyto příklady:

5+ __ + 0 = 8               __+ 4 + 3 = 8            1 + __+ 0 = 8

6 + |__+ 0 = 8            3 + 3 + __ = 8            3 + __+ __ = 8

 

19/11

Seznámili jsme se s další zvířátkem   PES

Porovnejte a vyzkoušejte zapsat i pomocí zvířátkového zápisu:

3 + 2 _____ 4

2 + 2  _____ 3

online: 16.10.

kontrola pavučina str. 17/8

Dú – dobrovolný ( vyrobím si papírový autobus)

Online: 15.10.

Dú pavučina 17/8

online: 14.10.

+6/ 1   pracujte s krokovacim pásem

16/3  do šedého sloupce jsme zapsali všichni čísla 1,2,3,4

Pro hlavičky: Najděte další čtyři čísla, v podobně rozložených polích, ve který se součet rovná druhému součtu.

Dú: 16/2

Dobrovolně:

 • Mů.žete si připravit 16/cv.5, které jsme dnes nestili. Vyzkoušejte.
 • Přemýšlejte nad cvičením 17/10   Jak rozdělit spravedlivě lentilky mezi 3 děti?

3Zítra si připravte: párátka na 16/4

 

Probrané učivo: 5.10 – 9.10.

 • příklady na  sčítání, odčítání,  dopočítávání do 23
 • slovní úlohy s mincemi
 • rozklad čísla na D,J; určování počtu desítek a jednotek
 • sčítací čtverce, vyhledávání stejných součtů
 • zvířátka dědy Lesoně ( sčítání, porovnávání)
 • zápis datumu pomocí zvířátek
 • vytváření součtových trojúhelníků ( práce ve dvojicích)

Pětiminutovka: porovnávání čísel

 • G: Polovina – hledání různých způsobů zobrazení poloviny
 •      Vytvoření společné definice – Co je to polovina?

Pracovní sešit: po str. 13

Probrané učivo:  29.9. – 2.10.

 • počítání s mincemi ( slovní úlohy)
 • počítání do 23
 • posloupnost čísel
 • předchůdce a následovník čísla
 • práce s tabulkou, orientace v tabulce
 • měření výšky a rozpětí paží ( porovnávání)
 • pracovní karty

Probrané učivo: 21. 9. – 25. 9.

 • Procvičování sčítání a odčítání do 20
 • Rozklad čísel ( 10 -20)
 • Posloupnost čísel, řazení čísel do 20
 • práce s číselnou osou

G – krychlové stavby , parkety

Pracovní  sešit  po str. 10 ( mimo cv.4)