Český jazyk

Online 23.10.

 

Online 22.10.

Práce v učebnici str. 15

Samostatný úkol po online hodině:

Čtení :čítanka str.18

online 21.10.

Procvičování abecedy

 • pořadí písmen a slov podle abecedy :  https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
 • Budeme pracovat s učebnicí na str. 14/5 ( seřazená slova piš do modrého písankového sešitu)
 • Připravte si učebnici, modrý písankový sešit a samozřejmě pouzro.

online  20.10.

 • Řazení písmen podle abecedy
 • Použij nastříhaná písmenka
 • Vylosuj si 3 písmenka, která seřaď podle abecedy
 • Můžeš si zahrát s rodiči

Pracovní sešit str.10/2 a 11/3

PS- Psaní diktátu do modrého písankového sešitu: žížala Julča, pes Alík, kočka Míca, červík Pepík

– Písanka str. 11 – první 3 řádky

online.. 19. 10.

čtení  – práce s článkem Mlékárna

práce v online čítance –  můžete si je bezplatně instalovat https://ucebnice.online/

online 16.10.

 • abeceda – procvičování řady
 • řazení písmenek podle abecedy ( budeme pořebovat sáček s písmenky) – s oporou
 • Práce v učebnici – str.12/2,13/4 ústně

Modrý písankkový sešit – obrázkový diktát  UČ str.13/2

 • řazení slov podle abecedy – značení čísly

 

Víkendový DÚ: čtení textu v čítance str. 13,14

 

online 15.10.

opakování řady abecedy

Pracovní sešit 10/1

PS – písanka str. 9,10

 

online 14.10.

pracovní sešit str. 9/1,2,3

 • Dú : nastříhej  pracovní list se jmény a dej do sáčku
 •         nastříhej si písmenka abecedy a dej do sáčku
 •         Vyber si 3 jména spolužáků a napiš je seřazené podle abecedy do pracovního sešitu 9/4

Probrané učivo: 5.10. – 9.10.

 • Písemná práce
 • Vyvození abecedy, řazení podle abecedy – rozlišování tvarů písmen ( vyhledávání)
 • Obrázkové písmo

Učíme se vyjmenovat celou abecedu

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2/-trida/abeceda/ucime-se-abecedu/cviceni1.htm

ČT – písemná práce – ověření porozumění textu

 • Básničky Radka Malého ( Kam až smí smích) – básničky k jednotlivým písmenům
 • Návštěva školní knihovny ( řazení knih podle abecedy)
 • Práce s encyklopediemi ( samostatná práce – záznam informace, která nás zaujala)
 • Individuální práce s žáky

Dú – čítanka str. 10, 11 ( text pročíst vícekrát)

PS – písanka po str. 7, diktát písmen

Probrané učivo: 29.9.- 2.10.

 • Psaní  vlastních jmen
 • Věty – počet slov ve větě. Začátek a konec věty.
 • Vyhledávání slov v textu podle zadání
 • Hranice slov  ( slova oddělujeme mezerou)

ČT – mimočítanková četba ( mini čtení Kanálníčci)

 • předčítání ( pantomima)
 • skupinová práce ( čtení a skládání úryvků textu ( kapitoly)
 • postupné čtení ( čtení po přípravě)
 • mini kvíz

Pracovní sešit:

Dú -str. 6/2,5; 7/6

Probrané učivo 21.9. – 25. 9. 

Učebnice:  po str. 8  ( učebnici máme ve škole)

Některým dětem jsem poslala učebnici domů, aby si dokončily cv. 4 ze str. 6

Pracovní sešit: po str. 5/1

Písanka:  psaní malého písmene f

Učivo: 

 • opakování učiva za 1. ročníku ( dělení slov na slabiky, skládání slov, určování počtu slov ve větě, slovosled ve větě
 • vlastní jména  ( vyhledávání a psaní jmen, jména začínající na…)

ČT – převyprávění textu, práce s textem

Důraz kladem na porozumění textu.

SL – vypravování ( Podzimní vycházka), vypravování podle obrázkové osnovy

PS – přepis z tabule, učebnice

diktát jmen

– nácvik a zdokonalování tvarů písmen ( individuálně – podle potřeb dětí)

Domácí procvičování:  prodloužený víkend

 • Děti ještě nemají zafixované všechny tvary písmen. Při procvičování čtení a psaní využijte přehled písma, které mají v písankovém sešitě.
 • Dětem jsem nedala na prodloužený víkend žádnou úlohu s tím, že budou procvičovat psaní velkých psacích písmen.

Pro šikulky – ke každému písmenu vymyslet vlastní jméno

 • Nutnost každodenního čtení ( výběr vlastní knihy)