Český jazyk

Probrané učivo 14.12.- 18.12.

Význam slov – slova protikladná, souznačná, podřazená, nadřazená, souřadná, vyvození  – slova mnohoznačná

PS – str. 26

Písanka- str. 26,27

Čítanka – str. 57 – 60

Děti dostaly pracovní list na procvičování k pololetní písemné práci. Není to domácí úkol zadaný na Vánoce, nevyhazujte ho však.

Podporujte však děti ke čtení. Mohou číst v čítance, ve své knize. Můžete dětem nadiktovat nákupní seznam, kde napíší svoji představu, kolik zboží stojí atd.

 

Čtvrtek

pracovní sešit str. 24 celá

učebnice str. 37/ ústně 1,2,3; písemně 37/ 4

Písanka str. 24

PO –

Pondělí 7.12.

pracovní sešit str. 23

Probrané učivo: 30.11. – 4.12.

Význam slov, druhy vět

 • práce s učebnicí, přepis , opakování druhů vět str. 30 – 31
 • pracovní sešit po str. 22

Čtení:  čítanka po str. 34

reprodukce předčítaného textu Čerti

básnička Čertí nemehlo

Sloh  – vypravování podle obrázku – Adventní příběh

Psaní: písanka po str. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

Probrané učivo: 23.11. – 27.11.

ČJ  – po str. 19 ( pracovní sešit)

PS – po str. 20

ČT – práce s básní ( vyhledávání veršů, rýmů, smysluplné skládání básně)

Práce s textem – Chlupatí siláci – vyhledávání a zápis informací

– sv. Kateřina   – zápis informací

Procvičování: ( řazení slov podle abecedy, skládání slov, změna druhu věty, vyhledávání chyb v textu  ( délky slabik, velká a malá písmena, interpunkce)

 

Online 10.11.

Učivo: Druhy vět – věta oznamovací

PS – str. 15/1,2,3

Procvičování:    https://www.skolasnadhledem.cz/game/6712

Písanka – str.14 ( dokončit)

Online 9. 11.

Učivo: Druhy vět

Ústně: rozdělování vět do čtyř skupin – rozhodujeme, zda jde o otázku, rozkaz, oznámení či přání

Ústně: Tvorba věty přací.(př. Vytvoř větu, ve které si přeješ, aby se maminka uzdravila.)

 • označení druhů vět:O – oznamovací, T – tázací, P – přací, R- rozkazovací

Dú – přepiš rozkazovací věty do modrého písankového sešitu.

Obrázek2

Online 5.11.

Kontrola domácího úkolu str. 14

Seznámení se s novým učivem

otázka, oznámení, rozkaz, přání

Tvoříme věty se slovy:

kde, kdy, kdo, proč, co, copak, kam…

Dú – písanka str. 14 ( psaní číslic 0,1,2)

Online 4.11.

 1. Hra o nejdelší větu:  Toník lepí.
 • Seřazená slova podle abecedy napiš do modrého písankového sešitu.

3. Pracovní sešit: str. 14/1  Přečti si text a pokus se zapomatovat co nejvíce informací. Bez opory textu říkej, co si pamatuješ.

str.14/1a   Podívej se ve chvilce volna na pohádku Koloběžka první

Ústní zkoušení: řazení slov podle abecedy

Zadání úkolu na zítřek:

14/2 skupinky   2a) ( Jonáš, Jirka, Kuba, Lukáš); 2)( Pavlínka, Natálka, Vojta, Filda); 2c) ( Tobík, Marťa, Elenka);  2d) ( Vojta, Valča, Anička)

Úkol pro všechny14/3,4

Zítra jsem Vás všechny pozvala v 18 hodin na večerní čtenářskou chvilku. Budu Vám předčítat pohádku.Můžete si připravit na ukázku knihu, kterou máte právě rozečtenou. 

Od příštího týdne, ve dnech PO,ÚT, ST, ČT mi budete předčítat vy  :)

Aby mohl číst každý, rozdělila jsem vás do skupinek. Pozvánku najdete v kalendáři.

PO 9.11.  si všichni přečtou příběh v čítance str. 27   ( Ve čtenářské chvilce budou předčítat text pouze pozvaní)

ÚT 10. 11. si všichni přečtou příběh v čítance str. 28  ( Ve čtenářské chvilce budou předčítat text pouze pozvaní)

ST 11.11.  Video – Vyprávění o sv. Martinovi https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10519120758-nase-tradice/212562260400025-svaty-martin

si všichni přečtou příběh v čítance str. 29  ( Ve čtenářské chvilce budou předčítat text pouze pozvaní)

ČT 12.11. si všichni přečtou příběh v čítance str. 30    ( Ve čtenářské chvilce budou předčítat text pouze pozvaní)

Online 3.11.

František Hrubín: Kuřátko v obilí (Špalíček veršů a pohádek)

Básničku se zkus naučit zpaměti.

Online 2.11.

Pracovní sešit str. 12

Přečti si text str. 13/4  v pracovním sešitě

 

Online 22.10.

Práce v učebnici str. 15

Samostatný úkol po online hodině:

Čtení :čítanka str.18

online 21.10.

Procvičování abecedy

 • pořadí písmen a slov podle abecedy :  https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
 • Budeme pracovat s učebnicí na str. 14/5 ( seřazená slova piš do modrého písankového sešitu)
 • Připravte si učebnici, modrý písankový sešit a samozřejmě pouzro.

online  20.10.

 • Řazení písmen podle abecedy
 • Použij nastříhaná písmenka
 • Vylosuj si 3 písmenka, která seřaď podle abecedy
 • Můžeš si zahrát s rodiči

Pracovní sešit str.10/2 a 11/3

PS- Psaní diktátu do modrého písankového sešitu: žížala Julča, pes Alík, kočka Míca, červík Pepík

– Písanka str. 11 – první 3 řádky

online.. 19. 10.

čtení  – práce s článkem Mlékárna

práce v online čítance –  můžete si je bezplatně instalovat https://ucebnice.online/

online 16.10.

 • abeceda – procvičování řady
 • řazení písmenek podle abecedy ( budeme pořebovat sáček s písmenky) – s oporou
 • Práce v učebnici – str.12/2,13/4 ústně

Modrý písankkový sešit – obrázkový diktát  UČ str.13/2

 • řazení slov podle abecedy – značení čísly

 

Víkendový DÚ: čtení textu v čítance str. 13,14

 

online 15.10.

opakování řady abecedy

Pracovní sešit 10/1

PS – písanka str. 9,10

 

online 14.10.

pracovní sešit str. 9/1,2,3

 • Dú : nastříhej  pracovní list se jmény a dej do sáčku
 •         nastříhej si písmenka abecedy a dej do sáčku
 •         Vyber si 3 jména spolužáků a napiš je seřazené podle abecedy do pracovního sešitu 9/4

Probrané učivo: 5.10. – 9.10.

 • Písemná práce
 • Vyvození abecedy, řazení podle abecedy – rozlišování tvarů písmen ( vyhledávání)
 • Obrázkové písmo

Učíme se vyjmenovat celou abecedu

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2/-trida/abeceda/ucime-se-abecedu/cviceni1.htm

ČT – písemná práce – ověření porozumění textu

 • Básničky Radka Malého ( Kam až smí smích) – básničky k jednotlivým písmenům
 • Návštěva školní knihovny ( řazení knih podle abecedy)
 • Práce s encyklopediemi ( samostatná práce – záznam informace, která nás zaujala)
 • Individuální práce s žáky

Dú – čítanka str. 10, 11 ( text pročíst vícekrát)

PS – písanka po str. 7, diktát písmen

Probrané učivo: 29.9.- 2.10.

 • Psaní  vlastních jmen
 • Věty – počet slov ve větě. Začátek a konec věty.
 • Vyhledávání slov v textu podle zadání
 • Hranice slov  ( slova oddělujeme mezerou)

ČT – mimočítanková četba ( mini čtení Kanálníčci)

 • předčítání ( pantomima)
 • skupinová práce ( čtení a skládání úryvků textu ( kapitoly)
 • postupné čtení ( čtení po přípravě)
 • mini kvíz

Pracovní sešit:

Dú -str. 6/2,5; 7/6

Probrané učivo 21.9. – 25. 9. 

Učebnice:  po str. 8  ( učebnici máme ve škole)

Některým dětem jsem poslala učebnici domů, aby si dokončily cv. 4 ze str. 6

Pracovní sešit: po str. 5/1

Písanka:  psaní malého písmene f

Učivo: 

 • opakování učiva za 1. ročníku ( dělení slov na slabiky, skládání slov, určování počtu slov ve větě, slovosled ve větě
 • vlastní jména  ( vyhledávání a psaní jmen, jména začínající na…)

ČT – převyprávění textu, práce s textem

Důraz kladem na porozumění textu.

SL – vypravování ( Podzimní vycházka), vypravování podle obrázkové osnovy

PS – přepis z tabule, učebnice

diktát jmen

– nácvik a zdokonalování tvarů písmen ( individuálně – podle potřeb dětí)

Domácí procvičování:  prodloužený víkend

 • Děti ještě nemají zafixované všechny tvary písmen. Při procvičování čtení a psaní využijte přehled písma, které mají v písankovém sešitě.
 • Dětem jsem nedala na prodloužený víkend žádnou úlohu s tím, že budou procvičovat psaní velkých psacích písmen.

Pro šikulky – ke každému písmenu vymyslet vlastní jméno

 • Nutnost každodenního čtení ( výběr vlastní knihy)