Český jazyk

 

Týden 31.5.-4.5.

Opakování a procvičování učiva:

Souhrnné opakováni PS str. 47-49

Procvičovaci sešit – závěrečné opakování 36/a),b)

Písanka po str. 31

 

Týden 24.5.-28.5.

Opakovani a procvičování učiva:

Spojování vět do souvětí PS str. 45

Procvicovaci sešit – libovolný výběr cvičení

Zkouška písemné práce, diktáty

 

Týden 18.5. – 22.5.

Vlastní jména

PS-str. 40 – 43

Ověřování učiva 2.ročniku

 

Online výuka 10. – 14.5.

 • spojky
 • PS- str. 35/1,2,3,4
 • Uč – str.95/2,3

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Diktát k procvičení

Na zahrádce

Zahradník ryje rýčem záhony. Zasadil na nich okurky, rajčata a jednu tajemnou sazenici. Co z ní asi vyroste? Maminka říká, že to bude dýně nebo tykev.

ČT

 • Uč – 94/3 Přepis do sešitu srdíčko
 • Tvorba věty podle skutečnosti. př. Moje autíčko je na stole. ( do sešitu)
 • kresba předmětů podle zadání ( psaní správných předložek)
 • diktát slov 98/8 do sešitu

čtení – čítanka str. 82 ( práce s textem)

 • přímá řeč

video k textu

https://www.youtube.com/watch?v=D6u8MZti8FU

ST – předložky

 • uč – str. 94/1,2
 • ps – jazykolam, báseň Pavel Šrut
 • 34/1,2,3,4
 • Psaní – písanka str. 25 ( dokončit)

ÚT– práce s obrázkem  UČ 92/1

 • UČ 93/2, 93/4 ústně
 • tvorba vět do sešitu hvězdička
 • Dú písemně – tvorba vět ze slov ve cvičení 33/3 PS

Po – PS str. 33/1,2,3

 

Prezenční výuka 

Opakování -slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě   Ps – str. 30,31

Nové učivo – vyvození Slovní druhy PS – 31,32

Online výuka 26. – 30.4.

Po

 • Pracovní list – párové souhlásky/ cv. 1 ( tajenka)
 • Procvičování – str. 22/d ( měkké tvrdé slabiky)

– str.25/1

Online učebnice

 • str. 82/4 ústně, písemně   sešit srdíčko
 • str. 82/ 2 ústně, Dú – písemně ( sešit srdíčko)

ÚT – PS  25/2,3 ;26/4

uč – ústně 83/11

Diktát uč 82/5

Dú 26/6 ps

ST

PS – 26/7

Sloh – vzkaz, sms

Psaní dokončení str. 20,21

ČT

Ps – 27/9,10

čtení slov na jeden nádech

Dú 27/11

ČT – Malované pohádky str. 28 ( práce s textem – dovyprávění děje, pořadí vět)

Prezenční výuka 19. – 23.4.

 • opakování a procvičování učiva:tvrdé a měkké slabiky, párové slabiky
 • vyvození učiva – slova se slabikami dě,tě,ně
 • tvorba
 • učebnice str.80

čtení

 • čítanka str. 141 ( čtení po přípravě)
 • čítanka str. 143 ( čtení bez přípravy)
 • ps ČJ  str. 21

Online výuka 12.4. – 16.4.

Pátek 16.4.

Učebnice str. 79/3

str. 80/4 ( slova protikladná , přepis do sešitu hvězdička)

Dú – vlastní četba

Čtvrtek 15.4.

 • Diktát slovních spojení
 • Práce v učebnici 79/1,2    ústně

79/1       písemně ( sešit srdíčko) – přepiš jména svých spolužáků ( i paní asistentky)

Psaní písanka str. 18,19

Nakreslit obrázek vybraného rébusu  mrak, drak, zrak

Středa 14.4.

PS- str. 20/1 samostatně

Str. 20/ 2,3  s kontrolou

str. 20/4 čtení podle šipek / DÚ přepsat slova na řádky

čtení

Čítanka – str. 141

Vysvětlení slov- mlčky, zkoprněla, stručně, vábil, lhostejně

Úterý 13.4.

Psaní některý slov, které si nemůžeme zdůvodnit. Musíme si je zapamatovat.

Tvorba vět s: hned, teď, ať, dnes, přes, až, již, když, než, už

77/4 Pojmenování obrázků, sluchové cvičení ( slyšená hláska uprostřed, na konci slova), odůvodňování

Přepis – UČ 77/5    do sešitu srdíčko ( přečti slovo, odůvodni, teprve potom napiš)

Pondělí 12.4.

Ps – str. 12/1,3,4

Online výuka 6.4. – 9.4.

Pátek 9.4.

PS 19/2 první dva sloupce

čtvrtek 8.4.

 • Co vidíš na obrázku?
 • Tvorba rýmů  s párovými souhláskami Ž-Š
 • Dokážeš vymyslet vlastní básničku a stát se tak autorem?

Naše rýmy: 

Básnička: Ježek a pět koloběžek

PS – 18/2,3.4

Čtení

Čítanka str. 139  Sdílený PL  

 • práce s textem

Středa 7.4.

Učebnice

 • str.76/ 3 ústně/ doplňování vhodných slov z nabídky
 • str. 76/ 4 písemně ( každý napíše 1 sloupec do sešitu hvězdička, Lukášek napíše první sloupec), odůvodňování, kontrola
 • str. 76/6 Hledání ukrytých slov

Nápověda a doplnění neúplné věty slovem z nabídky:

 • V lese můžeš zakopnout o…..
 • Péťovi došla lepící ……
 • Popelka šla na…..
 • Při sčítání použijeme znaménko …..
 • Zmije je had neboli……

Na poslední slovo PORAZV vymyslete větu.

Pracovní sešit

 • str. 18/ 1 četba básně

Poslech písně https://www.youtube.com/watch?v=mBC9vr3nuiI

 • Sledování textu s písní – hra STOP ( Na kterém slovu jsem píseň zastavila? Kde ho v textu najdeme? ( sloupec, řádek, pořadí)

ČTENÍ

 • Seznámení s autorem knih, básní pro děti Ludvíkem Středou.
 • Detektivní odhalování jeho příjmení
 • Četba básně v čítance na str. 136
 • Hledej, co dělal básník ve středu….Dostál svého jména?
 • Co dělal v jiné dny?
 • Který den básník nedělá nic ? :)

Sdílený pracovní list – 

Chválím Jondu a Vojtu hbité informace o Ludvíku XIV. či vyhledání významu jména Ludvík :) A Elenku za připomenutí pohádky Krysáci ;)

***Dobrovolný úkol – Přemýšlejte s rodiči, zda znáte ještě další osobnosti, které mají příjmení podle některého dne v týdnu ;)

 • Rozhovor o tom, kdo je to AUTOR. Jsme také autoři?  Zjistili jsme, že jsme třída plná autorů :)
 • Těšíme se do školy na ukázky našich autorských děl :)

PSANÍ

 • písanka str. 16,17

——————————————————————————————————————————-

Úterý 6.4.

Pracovní sešit 17/4,3,2

Druhé cvičení 2/a přepsat do sešitu hvězdička

Kontrola cvičení:

Kontrola cvičení PS 17 2

Učebnice: 

str. 76/1  odůvodňování zvýrazněných slov

Dú – přepis UČ cvičení 76/2 do sešitu hvězdička 

 

Online výuka 29.3. – 31.3.

 

Středa 31.3.

Vyhledávání ukrytých slov v jarních květinách – dnes propojeno s PRV

Psaní -písanka str. 14,15

Úterý 30.3.

V-F

Pracovní sešit str. 16

hra na učitele – vyhledávání nesprávně napsaných slov

Pondělí  29.3.

tvorba slov s párovými souhláskami – téma jaro, Velikonoce

Online výuka 22.3. – 26.3.

Pátek 26.3.

Učebnice – str. 74/ 3,4,5,6

 • interaktivní cvičení v online učebnici
 • Přepis druhého sloupce do sešitu  74/4  sešit srdce

PS – DÚ str. 15/2

Čtvrtek 25.3.

Ď – Ť

PS – 14/3;15/1

Přepis do sešitu srdce- učebnice str. 2

ČTENÍ – recitace básničky Ztracená teta / M. Kratochvíl

Do příštího týdne se děti naučí zadanou sloku – Dvanáct měsíčků R: Malý ( čítanka str. 132)/ pondělí – v prvouce

Středa 24.3.

D-T

PS- 13/3; 14/1,2

PSANÍ – písanka str. 12, 13

Úterý 23.3.

D- diktát vytvořených slov

D-T

odůvodňování vybraných slov

online cvičení

Pondělí 22.3.

Párové souhlásky – slova příbuzná, tvary slov

B-P

PS – 13/1,2

 

 

Online výuka 15.3. – 19.3.

Pátek 19.3.

P -B

 1. 1. pracovní sešit 12/3,4
 2. Spinner, doplňování vhodných souhlásek    – cv. 72/4  B-P doplňování – Random wheel (wordwall.net)
 3. Do sešitu učebnice72/2
 4. Dú do sešitu učebnice 72/3

 

Čtvrtek  18.3.

 1. Kontrola DÚ
 2. Pracovní sešit  str. 12/2
 3. Učebnice str. 71   ( interaktivní cvičení v online učebnici)
 4. Procvičování ( měkké/ tvrdé slabiky)  DÚ 8/1

♥♥♥ Vodník ♥♥♥ – YouTube

ČT/ SL

čítanka str. 137

PS – str. 9/1,2,3

dobrovolný DÚ do příští středy   – porovnat skřítky lesního a zahradního  ( pracovní sešit str. 9, čítanka str. 137)

 

Středa 17.3.

ČJ

 1. Napíšeme si diktát slov a v nich budeme hledat kořen a základ slova- sešit Srdíčko
 2. PS – dokončíme str. 11
 3. Zadáme si DÚ PS 12/1

PS/ ČJ

 1. Přečteme si úryvek textu z čítanky str. 46 Kolik tet má Agáta ( J. Žáček)
 2. Dobrovolný úkol – naučit básničku str. 49 ***
 3. Domácí čtení – Hurvínkovy narozeniny str. 47

Písanka – str. 10,11

Úterý 16.3.

učivo – tvary slov a slova příbuzná

 1. Učebnice  – 69/4
 2. Práce v online učebnici 70/1,2
 3. Do sešitu – 70/3,4
 4. PS – doplňování správných tvarů – 10/4

Pondělí 15.3. 

 1. Hledání rozdílu mezi  tvarem slova a slovem příbuzným
 2.  PS-  11/2

PRV/ ČT

Čítanka – str. 132 ( opakování měsíců)

str. 133  ( hádanky – slova ukrytá v názvech měsíců)

DÚ – čtení  str. 134 – 135 ( Proč se střídá den a noc)

 

Jarní prázdniny: 8.3. – 12.3.

 

Online výuka 1.3. – 5.3.

5.3.

Nové učivo: Tvary slov

 1. Kontrola dobrovolného úkolu.
 2. Práce s obrázky
 3. Nesmyslné věty
 4. Pracovní sešit str. 10

Pomůcky: pracovní sešit, psací potřeby

4.3.

ČJ

 1. Společná práce v online pracovním listu    https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2&s=Te%C4%8Dovice&t=6bp68bigj5q&sr=n&l=ya&i=ssunuf&r=me&db=0
 2. Samostatná práce v online listu                      https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2&s=Te%C4%8Dovice&t=6bp68bigj5q&sr=n&l=gb&i=ssdccz&r=kq&db=0
 3. Práce ve dvojicích – práce s obrázkem 66/8
 4. Samostatně se společnou kontrolou 67/1

Dobrovolný úkol –  66/8 Vymysli a napiš co nejvíce slov s dlouhými měkkými slabikami

ží, ší, čí, ří, cí, jí, dí, tí, ní

PS   – písanka str. 8,9

Pomůcky: učebnice, zelené písankové sešity ,(hvězdička, srdíčko), kartičky Y,Ý/I,, psací potřeby, tabulka a fix, písanka

3.3.

SPLNĚNO:

8.55   ČESKÝ JAZYK

 1. Rozcvička
 2. Diktát po přípravě – slova z učebnice 65/2
 3. Ústně – učebnice 65/3
 4. ústně/ písemně – učebnice 65/4 a/b  dokončit do sešitu
 5. Práce ve dvojicích – práce s obrázkem 66/8   X

Dobrovolný úkol –  66/8 Vymysli a napiš co nejvíce slov s dlouhými měkkými slabikami

ží, ší, čí, ří, cí, jí, dí, tí, ní    X

Pomůcky: učebnice, zelené písankové sešity ,(hvězdička, srdíčko), kartičky Y,Ý/I,, psací potřeby, tabulka a fix

10.00    ČTENÍ – SLOH

Popis osoby

 1. Učebnice 68/1,2
 2. Pracovní sešit str. 9 vyzkoušíme práci ve skupinkách ( rozdělení do místností)

S jednou skupinkou budu pracovat já a s druhou paní asistentka.

Domácí čtení – čítanka str. 94-95 ( Filipův počítač)

2. 3.                      8.55   ČESKÝ JAZYK

 

SPLNĚNO:

Sluchový diktát

Práce v učebnici 65/2

PS 7/3 a 8/5   Děti si průběžně mohou dokončit celou stranu 8

Pomůcky: pracovní sešit, učebnice, zelené písankové sešity ,

(hvězdička, srdíčko), kartičky Y,Ý/I,, psací potřeby, tabulka a fix

 

Probrané učivo 14.12.- 18.12.

Význam slov – slova protikladná, souznačná, podřazená, nadřazená, souřadná, vyvození  – slova mnohoznačná

PS – str. 26

Písanka- str. 26,27

Čítanka – str. 57 – 60

Děti dostaly pracovní list na procvičování k pololetní písemné práci. Není to domácí úkol zadaný na Vánoce, nevyhazujte ho však.

Podporujte však děti ke čtení. Mohou číst v čítance, ve své knize. Můžete dětem nadiktovat nákupní seznam, kde napíší svoji představu, kolik zboží stojí atd.

 

Čtvrtek

pracovní sešit str. 24 celá

učebnice str. 37/ ústně 1,2,3; písemně 37/ 4

Písanka str. 24

PO –

Pondělí 7.12.

pracovní sešit str. 23

Probrané učivo: 30.11. – 4.12.

Význam slov, druhy vět

 • práce s učebnicí, přepis , opakování druhů vět str. 30 – 31
 • pracovní sešit po str. 22

Čtení:  čítanka po str. 34

reprodukce předčítaného textu Čerti

básnička Čertí nemehlo

Sloh  – vypravování podle obrázku – Adventní příběh

Psaní: písanka po str. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

Probrané učivo: 23.11. – 27.11.

ČJ  – po str. 19 ( pracovní sešit)

PS – po str. 20

ČT – práce s básní ( vyhledávání veršů, rýmů, smysluplné skládání básně)

Práce s textem – Chlupatí siláci – vyhledávání a zápis informací

– sv. Kateřina   – zápis informací

Procvičování: ( řazení slov podle abecedy, skládání slov, změna druhu věty, vyhledávání chyb v textu  ( délky slabik, velká a malá písmena, interpunkce)

 

Online 10.11.

Učivo: Druhy vět – věta oznamovací

PS – str. 15/1,2,3

Procvičování:    https://www.skolasnadhledem.cz/game/6712

Písanka – str.14 ( dokončit)

Online 9. 11.

Učivo: Druhy vět

Ústně: rozdělování vět do čtyř skupin – rozhodujeme, zda jde o otázku, rozkaz, oznámení či přání

Ústně: Tvorba věty přací.(př. Vytvoř větu, ve které si přeješ, aby se maminka uzdravila.)

 • označení druhů vět:O – oznamovací, T – tázací, P – přací, R- rozkazovací

Dú – přepiš rozkazovací věty do modrého písankového sešitu.

Obrázek2

Online 5.11.

Kontrola domácího úkolu str. 14

Seznámení se s novým učivem

otázka, oznámení, rozkaz, přání

Tvoříme věty se slovy:

kde, kdy, kdo, proč, co, copak, kam…

Dú – písanka str. 14 ( psaní číslic 0,1,2)

Online 4.11.

 1. Hra o nejdelší větu:  Toník lepí.
 • Seřazená slova podle abecedy napiš do modrého písankového sešitu.

3. Pracovní sešit: str. 14/1  Přečti si text a pokus se zapomatovat co nejvíce informací. Bez opory textu říkej, co si pamatuješ.

str.14/1a   Podívej se ve chvilce volna na pohádku Koloběžka první

Ústní zkoušení: řazení slov podle abecedy

Zadání úkolu na zítřek:

14/2 skupinky   2a) ( Jonáš, Jirka, Kuba, Lukáš); 2)( Pavlínka, Natálka, Vojta, Filda); 2c) ( Tobík, Marťa, Elenka);  2d) ( Vojta, Valča, Anička)

Úkol pro všechny14/3,4

Zítra jsem Vás všechny pozvala v 18 hodin na večerní čtenářskou chvilku. Budu Vám předčítat pohádku.Můžete si připravit na ukázku knihu, kterou máte právě rozečtenou. 

Od příštího týdne, ve dnech PO,ÚT, ST, ČT mi budete předčítat vy  :)

Aby mohl číst každý, rozdělila jsem vás do skupinek. Pozvánku najdete v kalendáři.

PO 9.11.  si všichni přečtou příběh v čítance str. 27   ( Ve čtenářské chvilce budou předčítat text pouze pozvaní)

ÚT 10. 11. si všichni přečtou příběh v čítance str. 28  ( Ve čtenářské chvilce budou předčítat text pouze pozvaní)

ST 11.11.  Video – Vyprávění o sv. Martinovi https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10519120758-nase-tradice/212562260400025-svaty-martin

si všichni přečtou příběh v čítance str. 29  ( Ve čtenářské chvilce budou předčítat text pouze pozvaní)

ČT 12.11. si všichni přečtou příběh v čítance str. 30    ( Ve čtenářské chvilce budou předčítat text pouze pozvaní)

Online 3.11.

František Hrubín: Kuřátko v obilí (Špalíček veršů a pohádek)

Básničku se zkus naučit zpaměti.

Online 2.11.

Pracovní sešit str. 12

Přečti si text str. 13/4  v pracovním sešitě

 

Online 22.10.

Práce v učebnici str. 15

Samostatný úkol po online hodině:

Čtení :čítanka str.18

online 21.10.

Procvičování abecedy

 • pořadí písmen a slov podle abecedy :  https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
 • Budeme pracovat s učebnicí na str. 14/5 ( seřazená slova piš do modrého písankového sešitu)
 • Připravte si učebnici, modrý písankový sešit a samozřejmě pouzro.

online  20.10.

 • Řazení písmen podle abecedy
 • Použij nastříhaná písmenka
 • Vylosuj si 3 písmenka, která seřaď podle abecedy
 • Můžeš si zahrát s rodiči

Pracovní sešit str.10/2 a 11/3

PS- Psaní diktátu do modrého písankového sešitu: žížala Julča, pes Alík, kočka Míca, červík Pepík

– Písanka str. 11 – první 3 řádky

online.. 19. 10.

čtení  – práce s článkem Mlékárna

práce v online čítance –  můžete si je bezplatně instalovat https://ucebnice.online/

online 16.10.

 • abeceda – procvičování řady
 • řazení písmenek podle abecedy ( budeme pořebovat sáček s písmenky) – s oporou
 • Práce v učebnici – str.12/2,13/4 ústně

Modrý písankkový sešit – obrázkový diktát  UČ str.13/2

 • řazení slov podle abecedy – značení čísly

 

Víkendový DÚ: čtení textu v čítance str. 13,14

 

online 15.10.

opakování řady abecedy

Pracovní sešit 10/1

PS – písanka str. 9,10

 

online 14.10.

pracovní sešit str. 9/1,2,3

 • Dú : nastříhej  pracovní list se jmény a dej do sáčku
 •         nastříhej si písmenka abecedy a dej do sáčku
 •         Vyber si 3 jména spolužáků a napiš je seřazené podle abecedy do pracovního sešitu 9/4

Probrané učivo: 5.10. – 9.10.

 • Písemná práce
 • Vyvození abecedy, řazení podle abecedy – rozlišování tvarů písmen ( vyhledávání)
 • Obrázkové písmo

Učíme. se vyjmenovat celou abecedu

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2/-trida/abeceda/ucime-se-abecedu/cviceni1.htm

ČT – písemná práce – ověření porozumění textu

 • Básničky Radka Malého ( Kam až smí smích) – básničky k jednotlivým písmenům
 • Návštěva školní knihovny ( řazení knih podle abecedy)
 • Práce s encyklopediemi ( samostatná práce – záznam informace, která nás zaujala)
 • Individuální práce s žáky

Dú – čítanka str. 10, 11 ( text pročíst vícekrát)

PS – písanka po str. 7, diktát písmen

Probrané učivo: 29.9.- 2.10.

 • Psaní  vlastních jmen
 • Věty – počet slov ve větě. Začátek a konec věty.
 • Vyhledávání slov v textu podle zadání
 • Hranice slov  ( slova oddělujeme mezerou)

ČT – mimočítanková četba ( mini čtení Kanálníčci)

 • předčítání ( pantomima)
 • skupinová práce ( čtení a skládání úryvků textu ( kapitoly)
 • postupné čtení ( čtení po přípravě)
 • mini kvíz

Pracovní sešit:

Dú -str. 6/2,5; 7/6

Probrané učivo 21.9. – 25. 9. 

Učebnice:  po str. 8  ( učebnici máme ve škole)

Některým dětem jsem poslala učebnici domů, aby si dokončily cv. 4 ze str. 6

Pracovní sešit: po str. 5/1

Písanka:  psaní malého písmene f

Učivo: 

 • opakování učiva za 1. ročníku ( dělení slov na slabiky, skládání slov, určování počtu slov ve větě, slovosled ve větě
 • vlastní jména  ( vyhledávání a psaní jmen, jména začínající na…)

ČT – převyprávění textu, práce s textem

Důraz kladem na porozumění textu.

SL – vypravování ( Podzimní vycházka), vypravování podle obrázkové osnovy

PS – přepis z tabule, učebnice

diktát jmen

– nácvik a zdokonalování tvarů písmen ( individuálně – podle potřeb dětí)

Domácí procvičování:  prodloužený víkend

 • Děti ještě nemají zafixované všechny tvary písmen. Při procvičování čtení a psaní využijte přehled písma, které mají v písankovém sešitě.
 • Dětem jsem nedala na prodloužený víkend žádnou úlohu s tím, že budou procvičovat psaní velkých psacích písmen.

Pro šikulky – ke každému písmenu vymyslet vlastní jméno

 • Nutnost každodenního čtení ( výběr vlastní knihy)