Český jazyk

Učivo 29. 5. – 2. 6.
ČJ s. 96 – 98
ČJ – PS 2. díl s. 37 – 38, 44
ČT s.148 – 150
PS přepis slov podle abecedy
Spojky. Slohové cvičení – adresa
Slovní druhy.
Čtení s porozuměním.

 

Učivo 22. 5. – 26. 5.
ČJ s. 95 – 97
ČJ – PS 2. díl s. 35 – 36
ČT s. 145 – 147
PS přepis slov podle abecedy
Spojky. Spojování vět do souvětí.
Slovní druhy.
Čtení s porozuměním.

 

Učivo 15. 5. – 19. 5.
ČJ s. 93 – 94
ČJ – PS 2. díl s. 33 – 34
ČT s. 137 – 141
PS přepis slov podle abecedy
Předložky. Slovesa. Slovní druhy.
Čtení s porozuměním

Učivo 8. 5. – 12. 5.
ČJ s. 91 – 92
ČJ – PS 2. díl s. 32
ČT s. 136 – 139
Slovní druhy. Podstatná jména. Čtení s porozuměním

 

Učivo 1. 5. – 5. 5.
ČJ s. 90, 91
ČJ – PS 2. díl s. 31, 32
ČT s. 116 – 118, 134 – 135
PS s. 25
Slovní druhy. Podstatná jména. Čtení s porozuměním.

Učivo 24. 4. – 28. 4.

ČJ s. 87 – 89
ČJ – PS 2. díl s. 29 – 30
TMS s. 25
ČT s. 136, 137

Slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
Slova s párovými souhláskami uprostřed a na konci slov.
Pohádkový ostrov – vypravování.
Čtení s porozuměním.

 

Učivo 17. 4. – 21. 4.
ČJ s. 84 – 86
ČJ – PS 2. díl s. 24 – 26
ČT s.  130 – 135
PS s. 23 – 24
Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Čtení s porozuměním. Den Země – naučná stezka.

 

Učivo 10. 4. – 14. 4.
ČJ s. 82 – 83
ČJ – PS 2. díl s. 22 – 23
TMS s. 24, 25
ČT s.  125 – 126, 128 – 129
PS s. 21 – 22
Slabiky dě, tě, ně. Čtení s porozuměním. Beseda v knihovně – Miloš Kratochvíl.

 

Učivo 27. 3. – 31. 3.

ČJ s. 79 – 80
ČJ – PS 2. díl s. 19 – 21
ČT s. 114 – 118
PS s. 20
Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, zdrobněliny. Opakování. Čtení s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby.

Učivo 20. 3. – 24. 3.
ČJ s. 76 – 78
ČJ – PS 2. díl s. 17 – 18
ČT s. 110 – 113
P s. 17 – 19
Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, zdrobněliny. Čtení
s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby.

 

Učivo 13. 3. – 17. 3.
ČJ s. 73 – 75
ČJ – PS 2. díl s. 14 – 16
ČT s. 103– 109
P s. 14 – 16
Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, zdrobněliny. Čtení s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby.

 

Učivo 6. 3. – 10. 3.
ČJ s. 69 – 72
ČJ – PS 2. díl s. 9 – 13
TMS s. 20, 21
ČT s. 101– 102
PS s. 11 – 13
Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. Tvary slova. Slova příbuzná – seznámení. Čtení s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby.

27. 2. – 3.3.

Sportovní týden

Učivo 20. 2. – 24. 2.
ČJ s. 65 – 67
ČJ – PS 2. díl s. 6 – 8
TMS s. 16 – 19
ČT s. 94 – 101
Písanka  s. 6 – 10
Čtení s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby. Příprava na školní kolo recitační soutěže.

13. 2. – 17.2. 

Jarní prázdniny

 

Učivo 6. 2. – 10. 2.
ČJ s. 63 – 65
ČJ – PS 2. díl s. 5
ČT s. 83 – 88, 90 – 93
PS  – dokončení 1. dílu
Tvrdé a měkké slabiky. Čtení s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby. Recitace básně zpaměti.

 

Učivo 30. 1. – 2. 2.
ČJ s. 62
ČJ – PS 2. díl s. 1 – 4
ČT s. 79 – 82

PTMS str. 11
Písanka 1 – dokončení 1. dílu + Písanka 2 str. 2
Tvrdé a měkké slabiky. Čtení s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby.. Recitace básně zpaměti.

 

Učivo 23. 1. – 27. 1.
ČJ s. 61
ČJ – PS s. 46 – 49
ČT s. 75 – 78c
Písanka  s. 37 – 38
PTMS s. 8 -10

Tvrdé slabiky – opakování. Čtení s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby.

 

Učivo 16. 1. – 20. 1.
ČJ s. 59 – 60
ČJ – PS s. 44 – 45
PTMS s. 2 -7
ČT s. 73 – 74
PS s. 35 – 36

Čtení s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby. Prosím rodiče, aby stále ověřovali, zda děti rozumí slovům, která doma čtou a píšou.

Trénujte zde:

Tvrdé souhlásky (skolakov.eu)

Tvrdé slabiky (skolakov.eu)

 

 

Učivo 9. 1. – 13. 1.
ČJ s. 57 – 58
ČJ – PS s. 41 – 43
ČT s. 64 – 72
PS s. 33 – 34
Tvrdé souhlásky, slova s tvrdými slabikami, význam slov.

 

Učivo 3. 1. – 6. 1.
ČJ s. 54– 57
ČJ – PS s. 40
ČT s. 61 – 63
ČT Tři králové
Písanka s. 32
Psaní u ú ů. Souhlásky – dělení.

 

Učivo 19. 12. – 22. 12.
ČJ – PS s. 38, 39
PS s. 30, 31

Opakování – slabiky, hlásky

 

Učivo 12. 12. – 16. 12.
ČJ s. 52 – 53
ČJ – PS s. 36 – 37
ČT 57 – 58, 60  próza s  vánoční tématikou
PS s. 28 – 29
Souhlásky, slabiky se slabikotvorným R, L, M.  Čtení s porozuměním.

 

Učivo 5. 12. – 9. 12.
ČJ s. 48 – 51
ČJ – PS s. 33 – 35
ČT 54 – 55,  básně se zimní a vánoční tématikou
PS s. 26 – 27
Samohlásky krátké a dlouhé. Psaní u ú ů. Čtení s porozuměním.

 

Učivo 28. 11. – 2. 12.
ČJ s. 45 – 47
ČJ – PS s. 31 – 33
ČT 52 – 53, 55, básně se zimní a vánoční tématikou
PS s. 24 dokončení, 25
Slovo, slabika, hláska, písmeno, dělení slov na konci řádku. Recitace básní, čtení s porozuměním.

 

Učivo 21. – 25. 11.
ČJ s. 42 – 44
ČJ – PS s. 26, 28 – 30
ČT básně se zimní a vánoční tématikou
PS s. 23– 24
Recitace básní, čtení s porozuměním.

 

Učivo 14. – 18. 11.
ČJ s. 38, 40 – 41
ČJ – PS s. 25, 27
ČT  s. 39 – 43
PS s. 21 – dokončení + 22
Abeceda, druhy vět. Slova souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná., mnohoznačná. Čtení s porozuměním.

Učivo 7. – 11. 11.
ČJ s. 36 – 37, 39
ČJ – PS s. 23 – 24, 26
ČT sv. Martin
PS s. 20, 21

Pořádek slov ve větě, slova protikladná, nadřazená, podřazená, souřadná. Procvičování – abeceda, druhy vět. Čtení s porozuměním.

 

Učivo 31.10. – 4. 11.
ČJ s. 33 – 35
ČJ – PS s. 21 – 22
ČT s. 37– 38
PS s. 18, 19
Věta, slovo, slovní význam. Rébusy, přirovnání. Čtení s porozuměním.

Učivo 17. – 21. 10.
ČJ s. 24 – 29
ČJ – PS s. 17 – 18
ČT s. 20 –23, 26
PS s. 14 – 15
Druhy vět (věta oznamovací, věta tázací, věta tázací ano-ne, věta rozkazovací, věta přací). Řazení slov podle abecedy.

 

Učivo 10. – 14. 10.
ČJ s. 21 – 23
ČJ – PS s. 14 – 16
ČT s. 13 – 19
PS s. 12 – 13
Pořádek vět v příběhu, druhy vět, věta oznamovací. Řazení slov podle abecedy, počet slov ve větném celku, dělení slov na slabiky, čtení s porozuměním.

Učivo 3. – 7. 10.

ČJ s. 16, 18 – 19
ČJ – PS s. 11 – 13
ČT s. 12
PS s. 10, 12
Abeceda – složitější řazení slov, mluvíme ve větách, pořádek vět v textu.

Učivo 26. 9. – 30. 9.

ČJ s. 14 – 15
ČJ – PS s. 10
ČT s. 10 – 11
Písanka str. 8 – 9
Abeceda – složitější řazení slov, dělení slov na slabiky, prosba, omluva, obrázková osnova – dokončení, čtení s porozuměním

Učivo 19. – 23. 9.
ČJ s. 11 – 13
ČJ – PS s. 8 – 9
ČT s. 15 – 17, 19
Písanka  s. 6 – 7
Abeceda, čtení s porozuměním, dělení vět na slova, prosba, omluva, obrázková osnova

Učivo 12. – 16. 9.
ČJ s. 7 – 9;.
ČJ – PS s. 4 – 6
ČT s. 4 – 5
Písanka s. 4 – 5
Abeceda, čtení s porozuměním, řazení vět

Učivo 5. – 9. 9.
Opakování z 1. ročníku
ČJ s. 4 – 6
ČJ – PS s. 1, 2
ČT s. 3 – 5
Písanka s. 1 – 3
Čtení s porozuměním