Český jazyk

Učivo 19. – 23. 9.
ČJ s. 11 – 13
ČJ – PS s. 8 – 9
ČT s. 15 – 17, 19
Písanka  s. 6 – 7
Abeceda, čtení s porozuměním, dělení vět na slova, prosba, omluva, obrázková osnova

Učivo 12. – 16. 9.
ČJ s. 7 – 9;.
ČJ – PS s. 4 – 6
ČT s. 4 – 5
Písanka s. 4 – 5
Abeceda, čtení s porozuměním, řazení vět

Učivo 5. – 9. 9.
Opakování z 1. ročníku
ČJ s. 4 – 6
ČJ – PS s. 1, 2
ČT s. 3 – 5
Písanka s. 1 – 3
Čtení s porozuměním