Český jazyk

 

Učivo 16. 5. – 20. 5.
ČJ s. 96 – 98
ČJ – PS 2. díl s. 37 – 38, 40
ČT s. 130– 131, 136, 145 – 147
PS přepis slov podle abecedy
Spojky. Spojování vět do souvětí.
Slovní druhy.
Čtení s porozuměním.

Učivo 9. 5. – 13. 5.
ČJ s. 94 – 95
ČJ – PS 2. díl s. 33 – 35
ČT s. 125 – 129
PS přepis slov podle abecedy
Předložky. Spojky. Slovní druhy.
Čtení s porozuměním (Bublinka).
Japonská myší hymna.

Učivo 2. 5. – 6. 5.
ČJ s. 91 – 93
ČJ – PS 2. díl s. 32
ČT s. 125 – 129
PS text přání
Slovní druhy. Čtení s porozuměním (Bublinka).

Učivo 25. 4. – 29. 4.
ČJ s. 90, 110
ČJ – PS 2. díl s. 31
TMS s. 30
ČT s. 120 – 121, 125 – 129
PS s. 25
Slovní druhy.
Pohádkový ostrov – vypravování – prezentace vlastní práce.
Čtení s porozuměním.

Učivo 18. 4. – 22. 4.
ČJ s. 87, 90, 110
ČJ – PS 2. díl s. 30
TMS s. 30
ČT s. 116 – 117, 120 – 121
PS s. 24
Slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
Slova s párovými souhláskami uprostřed a na konci slov.
Slovní druhy – úvod.
Pohádkový ostrov – vypravování.
Čtení s porozuměním.

Učivo 11. 4. – 15. 4.
ČJ s. 88 – 89
ČJ – PS 2. díl s. 30
TMS s. 29, 34
ČT s.  111, 114 – 115
PS s. 22 – 23
Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Velikonoční zvyky a tradice. Velikonoční koledy. Čtení s porozuměním – graf, exotické ovoce.

Učivo 4. 4. – 8. 4.
ČJ s. 85 – 86
ČJ – PS 2. díl s. 30
TMS s.  26 – 28
ČT s.  111, 141 – 144
PS s. 21 – 22
Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov.  Čtení
s porozuměním (bajka). Jiří Šalamoun – ilustrátor. Maxipes Fík.

 

Učivo 28. 3. – 1. 4.
ČJ s. 83 – 85
ČJ – PS 2. díl s. 28 – 30
TMS s.  25
ČT s. 141 – 144
PS s. 18 – 19
Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov.  Čtení
s porozuměním. H. CH. Andersen: Pohádky

Učivo 21. 3. – 25. 3.
ČJ s. 82 – 84
ČJ – PS 2. díl s. 25 – 28
TMS s.  34
ČT s. 139 – 140
PS s. 16 – 17
Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov.  Čtení
s porozuměním. V. Sutějev: Pohádky a obrázky. Nejznámější Ezopovy bajky.

Učivo 14. 3. – 18. 3.
ČJ s. 80 – 82
ČJ – PS 2. díl s. 22 – 25
TMS s.  21 – 23
ČT s. 136 – 138
PS s. 14 – 15
Slova se skupinami dě, tě, ně. Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. Autodiktát. Čtení
s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby. F. Nepil: Já, Baryk.

Učivo 7. 3. – 11. 3.
ČJ s. 77 – 79
ČJ – PS 2. díl s. 19 – 21
TMS s. 19, 20
ČT s. 112 – 113, 137
PS s. 12 – 13
Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, zdrobněliny. Nácvik autodiktátu. Čtení
s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby.

Učivo 28. 2. – 4. 3.
ČJ s. 74 – 76
ČJ – PS 2. díl s. 17 – 18
TMS s. 22, 23
ČT s. 104 – 108, 110
PS s. 9 – 11, 20
Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, slova příbuzná.  Čtení
s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby. Přesmyčky. Přepis básní.

Učivo 14. 2. – 18. 2.
ČJ s. 69 – 71
ČJ – PS 2. díl s. 10 – 13
TMS s. 17, 21
ČT s. 92 – 95
PS s. 1 – 4
Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. Tvary slova. Slova příbuzná – seznámení. Čtení s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby. Příprava na školní kolo recitační soutěže.

Učivo 31. 1. – 4. 2.
ČJ s. 66 – 68
ČJ – PS 2. díl s. 8 – 9
ČT s. 132 – 135, 98 –99
PS  – dokončení 1. dílu
Tvrdé a měkké slabiky. Popis  osoby. Čtení s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby.. Recitace básně zpaměti.

Učivo 24. 1. – 28. 1.
ČJ s. 66 – 67
ČJ – PS 2. díl s. 2 – 7
ČT s. 132 – 135
PS s. 35 – 36
Tvrdé a měkké slabiky. Přirovnání . Čtení s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby. Recitace básně zpaměti. Příprava třídního kola recitační soutěže.

Učivo 17. 1. – 21. 1.
ČJ s. 63 – 65
ČJ – PS s. 44 – 49
ČJ – PS 2. díl s. 1
TMS s. 16
ČT s. 84 – 85, s. 132 – 133
PS s. 32 – 34
Pololetní opakování, pololetní písemná práce
Čtení s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby.

Učivo 10. 1. – 14. 1.
ČJ s. 60 – 62
ČJ – PS s. 43, 37
TMS s. 7 – 15
ČT s. 75, 84 – 85
PS s. 31
Slabikotvorné r, l, m.
Tvrdé souhlásky, slova s tvrdými slabikami, význam slov.
Měkké souhlásky, slova s měkkými slabikami, význam slov.
Opakování na pololetní písemnou práci.
Rozšiřujeme slovní zásobu. Prosím rodiče, aby stále ověřovali, zda děti rozumí slovům, která doma čtou a píšou.
Čtení s porozuměním. A. Lindgrenová: Děti z Bullerbynu

 

Učivo 3. 1. – 7. 1.
ČJ s. 57– 59
ČJ – PS s. 43
TMS s. 1 – 6 nový sešit – výborný jako zásoba slov pro procvičování a upevňování učiva, rozšiřování slovní zásoby
ČT s. 70
ČT Tři králové
PS s. 31
Psaní u ú ů. Souhlásky – dělení.
Tvrdé souhlásky, slova s tvrdými slabikami, význam slov.  Rozšiřujeme slovní zásobu. Prosím rodiče, aby ověřovali, zda děti rozumí slovům, která doma čtou a píšou.  Ve škole to děláme taktéž. Dítě má svými slovy vysvětlit, co dané slovo znamená.
Čtení s porozuměním. F. Nepil: Já Baryk
Tříkrálové koledování

Úterý 21. 12.

Putování za Polárkou – vánoční program pro žáky

Pondělí 20. 12.

Vyprávění o víkendu, třídnické záležitosti, testování…
Čítanka str. 60
Písanka str. 32
PS str. 43/10, 11

Pátek 17. 12.

PS str. 41/4, str. 42/5, 6
Písanka str. 29/jména (ne celou stránku) a str. 31 jen přepis měst
Písanka str. 30/1, 2

Čtvrtek 16. 12.

Diktát uč. str. 56/12
PS str. 41/1, 2, 3

Středa 15. 12.

PS str. 40/3
>Doplň chybějící písmeno<

>Trénuj tvrdé a měkké souhlásky<

>Uhoď krtka s tvrdou slabikou<

Úterý 14. 12.

PS str. 37,39/1-4

Písanka str. 28,29

Pondělí 13. 12.


Memorování básně čítanka str. 56 Na ledě.
Písanka str. 27 – q, Q
DÚ Čj str. 58/4 ústně, můžeš se připravit na diktát učebnice str. 56/12
Opakování tvrdých souhlásek

Pátek 10. 12.

Třídění hlásek na samohlásky, dvojhlásky a souhlásky.
Třídění souhlásek podle y, i – tvrdé, měkké, obojetné.
Práce s kartičkami Y/I a U/Ú/Ů
Dokončení kopie.
Učebnice str. 58/3
Prosím, aby děti každý den četly aspoň 10 minut hlasitě, počítaly zpaměti do 20, 100 a trénovaly násobilku 2!!

Čtvrtek 9. 12.
Zkoušení čtení čítanka str. 57
PS str. 39/1, fólie cvičení  2, 3

iktát – nula, dým, mouka, ořech, chaty, tygr – podtrhni modře tvrdé souhlásky

Středa 8. 12.
Čítanka str. 57 – odpověz na otázky

 – cvičení 1

Úterý 7. 12.
ČJ učebnice str. 55/6, 7; str. 56/ 11 na fólie nebo ústně.
Učíme se básničku:
Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny tam se píše tvrdé y.
Hra – tvrdá souhláska tě probudí.
PS str. 40/ 1, 2
Přepis + doplňování Y, ý:
H-nek, k-tara, šest_, r-č, šat-, mokr_, dlouh_, r_ba

Pondělí 6. 12.
Čj – vyprávění o adventu, Mikuláši, Barborce,
ČJ PS str. 38/1, 2, 3
Psaní G – písanka str. 27/ 4 řádky (ze jmen budeme psát diktát)

Učivo 29. 11. – 3. 12.
ČJ s. 49 – 52
ČJ – PS s. 33 – 36
ČT 52 – 53, 55, básně se zimní a vánoční tématikou
PS s. 24 – 26
Samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky. Psaní u ú ů Souhlásky. Recitace básní, čtení s porozuměním. F. Nepil: Já Baryk

Učivo 22. – 26. 11.
ČJ s. 45 – 48
ČJ – PS s. 31 – 32
ČT básně se zimní a vánoční tématikou
PS s. 21 – 23
Druhy vět. Slovo, slabika, hláska, písmeno. Samohlásky. Recitace básní, čtení s porozuměním.

Učivo 15. – 19. 11.
ČJ s. 42, 44
ČJ – PS s. 28, 30, 31/1, 2
ČT Jan Werich: Fimfárum – Královna Koloběžka První
PS s. 20
Abeceda, druhy vět. Slova souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná., mnohoznačná. Slova citově zabarvená  lichotivá a hanlivá. Čtení s porozuměním.

Učivo 8. – 12. 11.
ČJ s. 37 – 39, 41, 43
ČJ – PS s. 25 – 27, 29
ČT = ČJ – PS s. 22
PS s. 18, 19
Slova souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná., mnohoznačná. Procvičování – abeceda, druhy vět. Čtení
s porozuměním.

Učivo 1. – 5. 11.
ČJ s. 36
ČJ – PS s. 24
ČT s. 37– 38
PS s. 17, 20
Pořádek slov ve větě. Pořádek vět v příběhu. Slova opačného významu. Přísloví. Čtení
s porozuměním.

Učivo 25. – 29. 10.
ČJ s. 33
ČJ – PS s. 21
ČT s. 35– 36
PS s. 16
Řazení slov podle abecedy. Čtení s porozuměním. Věta – slovo – slovní význam.

Učivo 18. – 22. 10.
ČJ s. 29 – 32
ČJ – PS s. 18 – 20
ČT s. 32 – 35
PS s. 14 – 15
Druhy vět (věta oznamovací, věta tázací, věta tázací ano-ne, věta rozkazovací, věta přací). Řazení slov podle abecedy. Omluva. Čtení s porozuměním – grafy.

Učivo 11. – 15. 10.
ČJ s. 24 – 28
ČJ – PS s. 16, 17
ČT s. 28 – 31
PS s. 12 – 13
Věta oznamovací, věta tázací, věta tázací ano-ne, věta rozkazovací. Řazení slov podle abecedy, počet slov ve větném celku, dělení slov na slabiky, čtení s porozuměním

Učivo 4. – 8. 10.
ČJ s. 17 – 23
ČJ – PS s. 15, 17
ČT s. 22 – 27
PS s. 8 – 11
Mluvíme ve větách, pořádek vět v textu, druhy vět a věta oznamovací, čtení s porozuměním,  báseň Borůvky zpaměti, Jiří Suchý – 90 let, zpěvák, divadelník, skladatel, básník

Učivo 27. 9. – 1. 10.
ČJ s. 15 – 16
ČJ – PS s. 12 – 13
ČT s. 20 – 21, 18
PS s. 7
Abeceda – složitější řazení slov, dělení slov na slabiky, prosba, omluva, obrázková osnova – dokončení, čtení s porozuměním

Učivo 20. – 24. 9.
ČJ s. 11 – 14, 17 – 18
ČJ – PS s. 8 – 12
ČT s. 15 – 17, 19
PS s. 4 – 6
Abeceda, čtení s porozuměním, dělení vět na slova, prosba, omluva, obrázková osnova

Učivo 13. – 17. 9.
ČJ s. 8 – 10
ČJ – PS s. 4 – 7
ČT s. 6 – 9, 13 – 14
PS s. 1 – 3
Abeceda, čtení s porozuměním, řazení vět, práce s písní Září, pozdravy

Učivo 6. – 10. 9.
Opakování z 1. ročníku
ČJ s. 4 – 7
ČJ – PS s. 1 – 3
ČT s. 3 – 5, 10 – 11
PS s. 1 – 3
Čtení s porozuměním, řazení vět, hymna ČR