Český jazyk

Učivo 22. – 26. 11.
ČJ s. 45 – 48
ČJ – PS s. 31 – 32
ČT básně se zimní a vánoční tématikou
PS s. 21 – 23
Druhy vět. Slovo, slabika, hláska, písmeno. Samohlásky. Recitace básní, čtení s porozuměním.

Učivo 15. – 19. 11.
ČJ s. 42, 44
ČJ – PS s. 28, 30, 31/1, 2
ČT Jan Werich: Fimfárum – Královna Koloběžka První
PS s. 20
Abeceda, druhy vět. Slova souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná., mnohoznačná. Slova citově zabarvená  lichotivá a hanlivá. Čtení s porozuměním.

Učivo 8. – 12. 11.
ČJ s. 37 – 39, 41, 43
ČJ – PS s. 25 – 27, 29
ČT = ČJ – PS s. 22
PS s. 18, 19
Slova souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná., mnohoznačná. Procvičování – abeceda, druhy vět. Čtení
s porozuměním.

Učivo 1. – 5. 11.
ČJ s. 36
ČJ – PS s. 24
ČT s. 37– 38
PS s. 17, 20
Pořádek slov ve větě. Pořádek vět v příběhu. Slova opačného významu. Přísloví. Čtení
s porozuměním.

Učivo 25. – 29. 10.
ČJ s. 33
ČJ – PS s. 21
ČT s. 35– 36
PS s. 16
Řazení slov podle abecedy. Čtení s porozuměním. Věta – slovo – slovní význam.

Učivo 18. – 22. 10.
ČJ s. 29 – 32
ČJ – PS s. 18 – 20
ČT s. 32 – 35
PS s. 14 – 15
Druhy vět (věta oznamovací, věta tázací, věta tázací ano-ne, věta rozkazovací, věta přací). Řazení slov podle abecedy. Omluva. Čtení s porozuměním – grafy.

Učivo 11. – 15. 10.
ČJ s. 24 – 28
ČJ – PS s. 16, 17
ČT s. 28 – 31
PS s. 12 – 13
Věta oznamovací, věta tázací, věta tázací ano-ne, věta rozkazovací. Řazení slov podle abecedy, počet slov ve větném celku, dělení slov na slabiky, čtení s porozuměním

Učivo 4. – 8. 10.
ČJ s. 17 – 23
ČJ – PS s. 15, 17
ČT s. 22 – 27
PS s. 8 – 11
Mluvíme ve větách, pořádek vět v textu, druhy vět a věta oznamovací, čtení s porozuměním,  báseň Borůvky zpaměti, Jiří Suchý – 90 let, zpěvák, divadelník, skladatel, básník

Učivo 27. 9. – 1. 10.
ČJ s. 15 – 16
ČJ – PS s. 12 – 13
ČT s. 20 – 21, 18
PS s. 7
Abeceda – složitější řazení slov, dělení slov na slabiky, prosba, omluva, obrázková osnova – dokončení, čtení s porozuměním

Učivo 20. – 24. 9.
ČJ s. 11 – 14, 17 – 18
ČJ – PS s. 8 – 12
ČT s. 15 – 17, 19
PS s. 4 – 6
Abeceda, čtení s porozuměním, dělení vět na slova, prosba, omluva, obrázková osnova

Učivo 13. – 17. 9.
ČJ s. 8 – 10
ČJ – PS s. 4 – 7
ČT s. 6 – 9, 13 – 14
PS s. 1 – 3
Abeceda, čtení s porozuměním, řazení vět, práce s písní Září, pozdravy

Učivo 6. – 10. 9.
Opakování z 1. ročníku
ČJ s. 4 – 7
ČJ – PS s. 1 – 3
ČT s. 3 – 5, 10 – 11
PS s. 1 – 3
Čtení s porozuměním, řazení vět, hymna ČR