Domácí procvičování – učivo

Úterý 27.9.

ČJ – postřehování slabik Má,ma,…., vyhledávání, orientace

– kontrolní čtení 16/ kytička

– naše první přečtené slovo MÁM, MÁME  + tvorba vět s obrázky

Dú – Procvičujte čtení na str. 18 ( můžete i 19)

Ma –  dokončení str. 17

– samostatně 18/1

PRV- podzimní počasí  prac. sešit str. 13

Vážení rodiče do zelené složky jsem dětem dala návratku:

 • Krojovaný průvod 15.10.
 • Nabídku akce: Den obnovy lesů ČR
 • Návratku na fotografování ( Můj první školní rok) . proběhne 5.10. v době školní družiny tj . od 13 hod. do 16 hod.
 • Dále jsem poslala po dětech písmenka k nastříhání. Tedy písmena L,l, E,É, e, é, S. Prosím podepsat každou kartičku s písmenem pořadovým číslem dítěte.
 • Prosím, pošlete po dětech desky na písmena. Někteří již mají ve škole.

 

Pondělí 26.9.

Aj – Who´s this? ( práce s kartičkami, kimova hra )

– pracovní sešit str. 5,6

– Dú – nakresli sám sebe str. 4

ČT – živá abeceda  str. 16,17

– dú čtení písmen s ukazováním délek (ťukáme, tleskáme) str. 16 / květina

Ps – uvolňovací cviky str. 9

 

,Pátek 23.9.

vyvození tvarů písmene A,a ( živá abeceda str. 16)

– seznámení se samohláskami

– sluchová analýza a syntéza

PS – uvolňovací cviky str. 8

psaní číslice 1 ( tabulky) + pracovní sešit str. 1 ( vzadu)

M- 17/5,6

matematické značky + a –  ( hrajeme si se slovy – odletěl, přidal, snědl, ….)

 

čtvrtek 22. 9.

ČT – sluchová cvičení ( slabiky – ma, me, mi, mo, mu)

– tvary písmene M

– živá abeceda str. 15/ zelená pastelka,  Dú 15/ žlutá pastelka

PRV – dopravní výchovu jsme tento týden přeskočili ( vrátíme se k ní v příštím týdnu)

– pracovní sešit str. 12

.- určování přírodnin z výsavky

MA – pracovním sešit mám vybrané ke kontrole

– pracovali jsme na str.16

PČ  – stříhání a lepení  – ježek

Středa 21.9.

ČT – dramatizace pohádky o medvídkovi

– živá abeceda str. 14

–  sluchová cvičení

M- určování počtu do 6

– dokončení str. 15 + 16/1

– práce s „dečkami“   15/9   ( geometrické tvary)

– tvary – stíny interaktivní cvičení  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1065

PS – uvolňovací cv. str.7 , spojování bodů  ve dvojicích

Dú – eurosložka / 2 listy  ( k proscvičení)

Vážení rodiče, od zítřejšího dne budeme s dětmi již pracovat s pismenky. Obě sady skládací abecedy máme ve škole. Zitra Vám po dětech pošlu sadu na domácí procvičování.  První písmeno M,m mají již děti na zítřek připraveno. Další písmenka,která budou následovat také pošlu po dětech k nastříhání.

Úterý 20.9.

ČT – dokončení strany 12 + 12/ústa

 •       interativní cvičení
 •       sluchová cvičení

M – Dú – 15/8

PRV – pracovní sešit str.7

podzimní výstavka  + stromy jehličnatéX listnaté

Pondělí 19. 9.

HV – rytmizace – hudební hádanky – zpěv ( Prší, prší;Já mám koně; Skákal pes)

–  pohybové ztvárnění písničky Září, září

AJ – povídání o královské rodině

Queen/ King

polech Hymny Spojeného království Hymna Spojeného království (EN/CZ text) – YouTube

Pracovní sešit  – Hello/Good bye   ( Unit 1 Lesson 2) str. 3

ČT – hrajeme se na novináře – rozhovory do Zpravodaje

– živá abeceda str. 12   (písmeno M,n)

Dú – učíme se básničku  12/ papoušek

– čteme písmena  ( čteme zleva doprava) 12/ květina

– vyhledáváme tvary písmene M,n 12/ zelená pastelka

Omlouvám se za nesprávné označení strany. Již opraveno.

ÚKOLY JSOU POUZE A STR.12

Děkuji všímavým a jistým žáčkům. Jde vidět, že jsou pozorní a mají přehled o úkolech 🤗.

________________________________________________________

____________________________________________________________

Pátek 16.9.

Vážení rodiče v žákovské knížce mají děti vložen volební lístek do školské rady ( přesněji děti bez sourozenců v ZŠ)

ČT – sluchové domino

– živá abeceda str. 9,10

PS – Dú – úkol mají děti v eurosložce. Fix na mazání si děti daly do pouzdra. Nejprve procvičují fixem, až si budou jisti tužkou.

. uvolňovací cviky str. 6

PČ – stříhání veverek Pokud půjdete s dětmi o víkendu do přírody, můžete sbírat přírodniny na naši výstavku.

MA – číslice 1,2,3  + počet

– pracovné sešit str. 14/1,2

Středa 14.9.

ČT – procvičování prostorové orientace

– pracovní sešit str. 8  ( dokončit všechna cvičení)

PS – uvolňovací cviky str. 5 ( procvičovat, dokončit) – ve vzduchu, na papíře  Dú

MA – sčítání do 5

dokončeny strany 12,13  – můžete procvičovat sčítání ústně u cvi 1, 7 ( kolik je ve cvičení celkem prasátek, oveček atd.)

Žákovské knížky si nechávám  ve škole – zapíši známky z VV a napíši převzetí 200 korun na pomůcky.

Zítra po 2. hod. jdeme s 5. třídou ven  – uklízet okolí.

S sebou sportovní oblečení a raději  pláštěnku. Pokud bude pršet hodně, zůstaneme ve škole. Doufám, že se nám popřípadě podaří chodit mezi kapkami deště :)

 

Úterý 13.9.

ČT

 • Dú – živá abecda str. 7  povídání o obrázku – př. vpravo dole je míč
 • – vložen pracovní list – procvičování zrakové diferenciace ( náročnější cvičeníčko k procvičování) Pro lepší orientaci zakryjte ostatní řádky, na kteréch nepracujete. Tvary čteme zleva doprava., postupně si je ukazujeme prstem
 • P/L orientace, zraková diferenciace

M – prac. sešit zůstává do zítřka ve škole   Prac.sešit str. 13

PRV – třídní pravidla, chování o přestávce   – PS str. 6

VV – kresba podle pokynů ( vlevo, pod, nad, vedle…)

Ve čtvrtek půjdeme s páťáky ven – zapojéme se spolu do Ukliďme Česko

Krásný nový týden :)

Pondělí 12.9.

 • HV – třídnická hodina ( část výuky)
 •       – píseň S hudbou do světa, hra ( Jak se jmenuješ, zvukové hádanky)
 • AJ – práce s písní   DE002 The Hello Song – YouTube
 • Who´s this?    ( flash cards)   ( flash cards do lavice  poprosím nastřídat – děti mají v pracovním sešitě)
 • Poslech – prac.sešit str. 2

 

 • PS – cviční uvolnění ramenního kloubu
 •        – PS – str. 3    ( Dú str. 4 závitnice) – mícháme
 • Některé děti si už úkol udělaly, než jsem všechny obešla.

 

 • ČT – živá abeceda
 • str. 6

pátek 9.9.

ČT – živá abeceda str. 3 ( celá)

začali jsme procvičovat délku slabik

20220909_132542

procvičujte:

cv. budík

 • první hlásky u obrázků
 • orientaci –  př. ukaž druhý obrázek v prvním řádku  ( pro lepší orientaci, můžete dětem nakreslit mřížku podle vzoru)
 • 20220909_132430

MA – G  stavby z kostek ( řazení)

ps – str. 10,11

Domácí procvičování:

čtvrtek 8.9.

 

 • ČT. – popis obrázku
 •         – Co je to výstavka? K čemu slouží?
 •          -hmatová hra ( překvapení na výstavku)
 •         -prostorová orientace        4/ budík
 •         -prvpopočíáteční hláska 4/ budík  ( živá abeceda)
 •        – příběh podle obrázků       4/ budík + obrázkové kostky

 

středa 7.9.

 • ČT –  soutěž  – nejvíce slov, obrázků na M
 •       –   živá abeceda str. 3
 •  M  – určujeme počet do 5, třídíme podle barev, velikosti,
 •        – pracovní sešit str. 8
 •        – interaktivní cvičení   https://www.skolasnadhledem.cz/    kód na str. 543 008
 • PS  – uvolňovací cviky – procházka lesem
 •           str. 2
 • Dnes jsem dětem nedala DÚ, mají úkol z PRV
 • Můžete procvičovat prvopočáteční hlásky – Co vidím? STROM Co slyším? S

 

úterý 6.9.

 • ČT – práce s mřížkou ( orienatace vpravo, vlevo, v horním pravém rohu…, pod, nad, vedle)
 •         – živá abeceda str. 2 ( tenisák) – dokončit za DÚ
 • MA – třídění korálků podle barev
 •         –  počet 1 – 3
 •         –  pracovní sešit str.6 – 7 ( plakát hřiště) – určení počtu ( zvířátek, dětí na lavičce, …)

20220906_085643

 • VV
 • dokreslování makovic / mrňouskové
 • předčítání z knihy O makovém semínku/ Andrea Popprová

20220906_104525

 • PRV
 • třídnická hodina  – pan Emušák ( pocity/ emoce – radost, smutek, stud, hněv, strach
 • pracovní sešit – str. 4 dokončit

 

pondělí 5. 9.

 • v zelené obálce – pošta ( mají děti nabídku kroužků)
 • vybrala jsem malé obalené sešity ( budou zůstávat zatím ve škole)
 • PS do AJ jsem vysbírala k doobalování

HV – rytmizace slov, hudebně pohybobá hra, pojmy ( tlesk, plesk, dup, Medvědi nevědí, Přátelé zeleného údolí)

O čem se zdá medvědum – YouTube

AJ – touching game, pozdrav ( hello, good morning), pokyny ( stand up, sit down), seznámení s postavičkami ( Otto, Spike, Ruby)

Good Morning Song for Kids – YouTube

ČT – živá abeceda ( str. 2 / ústa, pastelka)

seznámili jsme se a budeme procvičovat:  ( sloupec, řádek)

Co je sloupec,

co je řádek,

naučím se pro pořádek.

PS – uvolňovací cviky

DÚ str. 1

20220905_105134 20220905_105455

pátek 2.9.

 

Vážení rodiče, v zelené složce s drukem mají děti rozvrh hodin, návratku od p. vychovatelky Vaďurové ( zájem o divadelní představení).

Do pondělí bych vás poprosila:

 • o vystříhnutí číslic a hlasovacích karet ( uložte je do zelené složky)
 • vypsání žákovské knížky
 • obalit sešity ( pokud někdo nemá)
 • pracovní sešit i učebnici do AJ máme ve škole.
 • v pondělí si tedy děti přinesou živou abecedu, uvolňovací cviky, úkolníček, žákovskou knížku a všechny malé sešity (budu vybírat)

Od příštího týdne se budeme učit podle rozvrhu.