Akce 1. třídy

ZÁŘÍ

27. 9.    Vystoupení pro seniory

3. 9.      Informativní hromadné třídní schůzky

Kdy:  16.00 hod.

 

2 . 9.     Zahájení školního roku

Předběžný program:

7.45 hod.      Hromadné slavnostní zahájení ( v zelené třídě)

  • česká státní hymna
  • slovo starosty obce Tečovice ing. Jaromíra Doležala
  • slovo ředitelky školy  Mgr. Marie Zapletalové

Uvítání našich prvňáčků – předání dárků

8.15 hod.       Program žáků 5. ročníku pro nové kamarády a jejich rodiče

8.30 hod.       Informace pro rodiče  ve školní družině ( děti zůstávají s třídní učitelkou)