Zahájení školního roku 2021/22 + návod na testování

školáci

Vážení rodiče, milí žáci,

dle doporučení MŠMT k provozu a testování proběhne zahájení školního roku následovně:
7,15 – 7,30 příchod žáků 5. třídy. Testování proběhne ve třídě.
7,40 příchod prvňáčků s rodiči do zelené třídy. S orientací v budově jim pomohou starší spolužáci.
Žáci 1. a 5. třídy zahájí rok společně. Ostatní ve svých učebnách.
7,45 příchod ostatních žáků. Žáci 2. ročníku (s pomocí zákonných zástupců) se testují na školním hřišti. Žáci 3. a 4. ročníku se testují v učebnách.
V 9,00 hodin předpokládané ukončení.
Žáci 1. ročníku se otestují ve čtvrtek 2. září v 7,40 na školním hřišti za dohledu zákonných zástupců.

Ranní družina je v provozu od 6,30. Odpolední družina do 15,00 hodin. Od 2. 9. do 16,00 hodin.

Prvňáčci si přinesou aktovku. Ostatní žáci pouze přezůvky a psací potřeby.
Oběd se bude vydávat od 11,00 pro žáky 1. a 2. třídy. V 11,30 půjdou na oběd žáci 3. až 5. třídy.
Svačiny si můžete objednávat od pondělí 6. 9.
Prosíme rodiče o upřesnění času odchodu ze ŠD a jestli dítě půjde v doprovodu jiné osoby nebo samo.
Žáci, kteří navštěvují ranní ŠD se  1., 6. a 9. 9. otestují před příchodem do školy u vchodu do budovy. Žákům 1. a 2. třídy pomáhají rodiče.

NÁVOD NA TESTOVÁNÍ

Sběr papíru je plánovaný na přelom září a října.

Prosíme o:
– důsledné dodržování osobní a provozní hygieny
– povinnosti nosit roušku ve společných prostorách školy (rodiče i ve třídách)
– používání igelitového sáčku pro odložení roušky na obědě
– sdělení aktuálních kontaktních údajů (telefon, e-mail) třídní učitelce

Pokud je Vaše dítě očkované nebo v nedávné době prodělalo covid-19 a vztahuje se na něho ochranná lhůta, sdělte to prosím nejlépe před nástupem do školy třídní učitelce.

Žáci 1. ročníku se otestují ve čtvrtek 2. září v 7,40 na školním hřišti za dohledu zákonných zástupců.

Děkujeme za spolupráci.

Z důvodu navýšení finančních limitů na nákup potravin
MŠMT /vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování/ a výšení cen potravin jsme nuceni
navýšit ceny stravného pro školní rok 2021/2022 následovně:
MŠ:
STRÁVNÍCI VE VĚKU do 6 LET:
Přesnídávka a pitný režim……………………….13,- Kč/9+4/
Oběd……………………………………………..24,- Kč
Svačina…………………………… ……………..9,- Kč
Celkem za 1 den…………………………………46,-Kč
STRÁVNÍCI VE VĚKU 7 LET A STARŠÍ
Přesnídávka a pitný režim……………..…………13,- Kč/9+4/
Oběd………………………………………………27,- Kč
Svačina …………………………………………… 9,- Kč
Celkem za jeden den………………………………49,- Kč
ZŠ:
STANOVENÍ CEN STRAVNÉHO:
Strávníci 7 – 10 let………………………………. 27,- Kč
Strávníci 11 – 14 let………. …………………….. 29,- Kč
Svačinka ………………………………………………..13,- Kč
Cizí strávníci……………………… ……………. 70,- Kč