Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let věku dítěte z důvodu uzavření školy

pozor

Vážení rodiče, níže si můžete stáhnout žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let věku dítěte z důvodu uzavření školy.
Pokud byste toto potvrzení potřebovali, kontaktujte prosím ředitelku školy 777 106 119 nebo napište e-mail: skola@zstecovice.cz.

Vystavenou a potvrzenou žádost Vám elektronicky zašleme zpět. Kvůli typu tiskopisu žádosti prosíme však o uvedení, zda OČR bude uplatňovat pouze jeden z rodičů nebo rodiče oba (např. 4 dny tatínek, 5 dnů maminka).
Děkujeme Vám za spolupráci.

Text ČSSZ:
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Více informací naleznete zde:https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne