Výuka 19. – 23. 4.

logoinformace

Vážení rodiče,

od 19. – 23. 4. bude docházet do školy 2. a 3. třída. Žáci 1., 4. a 5. třídy budou na distanční výuce.

Podmínkou návratu do školy je negativní antigenní test. Pro všechny žáky nadále platí povinnost nosit ochrannou chirurgickou roušku, respirátor případně nanoroušku. Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení.

V případě podezření na COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, ztráta chuti, čichu, bolest v krku, rýma, střevní obtíže…) nebo pokud je rodina v karanténě, dítě do školy neposílejte a tuto skutečnost oznamte třídní učitelce.

TESTOVÁNÍ bude probíhat každé pondělí čtvrtek. Není dovoleno provádět testování doma.

Žáci 2. třídy se v 7,30 shromáždí na školním hřišti v doprovodu rodiče.

Žáci 3. třídy se v 7,30 shromáždí u vchodu do družiny, mohou v doprovodu rodiče.

Všichni žáci i rodiče budou mít roušku a dodržovat bezpečné rozestupy.
Poté se společně přesunou na testovací stanoviště.

 V pondělí na začátku vyučování dostanou žáci testy. Paní učitelky si s nimi popovídají, pomohou jim s otevřením testů a přípravou na samotné testování, tak aby žáci neměli strach. Ukáží si, jak testy fungují a žáci si sami provedou samotný odběr z kraje nosu. Za dodržování hygienických podmínek se poté biologický odpad zlikviduje. Pokud se u někoho objeví pozitivní test, dojde k izolaci žáka s dohledem a následně ihned kontaktujeme zákonného zástupce, aby si žáka odvedl. Škola vydá zákonnému zástupci pozitivně testovaného žáka potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. Zákonný zástupce kontaktuje praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen vystavit žádanku na vyšetření metodou RT-PCR.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace v délce 14 dnů.

Pokud nebude žák testovaný v pondělí nebo ve čtvrtek, bude testovaný první den nástupu do školy.

Ve čtvrtek proběhne testování stejně jako v pondělí. Velká změna je u pozitivně testovaných. V případě záchytu pozitivity,  přechází celá třída včetně pedagoga automaticky do izolace. Následně jsou kontaktováni zákonní zástupci a postupuje se stejně jako při pondělním testování. Návrat žáků je stejný tzn. s negativním RT-PCR testem nebo po 14 denní izolaci.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Doporučuje se, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným dětem, žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období.

Testování se netýká žáků, kteří mají potvrzeno RT-PCR testem, že v předchozích 90 dnech prodělali Covid-19.

Jsme si vědomi, že  žáci nemohou být nuceni k účasti na testování a neúčast nemůže být nijak sankciována. Důsledkem je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit pouze žák, který nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Moc vás prosíme o součinnost a podání informací vašim dětem s ohledem na jejich věk. Věříme, že to je jediná možnost, jak vrátit děti zpět do škol.

Školní družina

bude otevřena od 6.30 hod do 16 hod. Ranní družina bude z organizačních důvodů pouze pro žáky 1. – 3. ročníku. V případě účasti dítěte v ranní družině musí dítě doprovodit rodič, který pomáhá s testováním. Každá vychovatelka má pouze jednu třídu. Žáci se nebudou míchat. Chtěli bychom vás poprosit,  abyste zvážili nutnost využívání ŠD s ohledem na epidemickou situaci. Zvláště v pondělí a čtvrtek bychom uvítali, aby všichni žáci přicházeli až na 7,30 hodin. Chráníme tímto zdraví vychovatelek. Pokud budou v karanténě nebo onemocní, budeme nuceni zrušit ranní družinu úplně z personálních důvodů.

Školní jídelna

Nezapomeňte si včas přihlásit obědy i svačinky.