Výchovný koncert

Ve  středu 30.11 jsme se vydali do Kongresového centra ve Zlíně. Koncert nesl název Před pikolou, za pikolou, kde měli žáci zjistit, kampak se schovali muzikanti, jestli nakonec budou, nebo nebudou hrát, že není pikola jako pikola, co všechno se ukrývá v hudbě a že kdo hledá, najde …..

Skladby Vivaldiho, Bacha, Čajkovského , Mozarta aj. byly dětem představeny s lehkostí a radostí. Celé vystoupení bylo propojeno příběhem a krásným povídáním o hudbě. Pro děti to bylo vůbec poprvé, co navštívily Kongresové centrum, a podle výrazu v jejich tvářích, je zcela ohromilo svou velikostí a vkusným osvětlením. Jeden z našich žáků byl také vybrán, aby dirigoval na pódiu a i pro něj to byl nezapomenutelný zážitek.