Vlastní noc s Andersenem v rodinách

Poděkování patří všem rodičům, kteří se zapojili do páteční Noci s Andersenem a uspořádali si doma svou vlastní noc. Děkujeme za zaslané prezentace i fotografie, byli jste prima! S knihami to každému z vás moc slušelo. Bylo vidět, že večer se všem vydařil a měl u dětí velký úspěch. Děkujeme za zpětnou vazbu a moc Vás všechny chválíme, rodičům děkujeme za spolupráci. Děti byly odměněny knihou, která jim zůstane vzpomínkou na Noc s Andersenem 2020 u sebe doma.

Za školní knihovnu Mgr. Marta Miklová