Uzavření školy

pozor

Vážení rodiče,

současná epidemiologická situace ovlivňuje takřka všechny aspekty našeho života, vzdělání nevyjímaje. Distanční výuku jsme zažili již v minulém školním roce a může se tak zdát, že nás nic nemůže překvapit. Opak je však pravdou. V letošním školním roce je distanční výuka pro všechny povinná. I když výuka na dálku v naší škole vloni fungovala velmi dobře, stále ji chceme zlepšovat. Proto jsme se už od začátku září intenzivně připravovali na případné druhé kolo distanční výuky.  Všichni žáci dostali hesla do programu MS Teams. Starší žáci si prošli nácvikem tohoto typu výuky. Zároveň Vám třídní učitelky zaslaly do e-mailu jednoduchý manuál.
Od středy 14. 10. začneme s online výukou. Dle Manuálu MŠMT online výuka netrvá celé dopoledne jako rozvrh ve škole, ale pouze omezenou dobu, kdy učitel zejména zadá práci a vysvětlí učivo. Sledujte prosím denně informace na webových stránkách třídy a další pokyny třídní učitelky například v e-mailu.
Zadané úkoly ať už při online výuce nebo na webových stránkách školy nebudou klasifikované. Učitel ale v pondělí 2. 11. zkontroluje, zda je žák vypracoval. Při distanční výuce je to jeho povinnost.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 výuka neprobíhá. Dny 26. 10. a 27. 10. 2020 stanovilo MŠMT jako volné dny; 28. 10. 2020 je státní svátek a na 29. 10. – 30. 10. 2020 připadají podzimní prázdniny.
Poprosíme Vás všechny o trpělivost zejména při počátku přechodu na online vzdělávání. Stejně trpěliví budou i Vaši učitelé. V případě jakýchkoliv problémů neváhejte ihned kontaktovat  třídního učitelku.
V případě potřeby zapůjčení elektronického zařízení kontaktujte, prosím, vedení školy.

Pravidla pro stravování ve školní jídelně:
Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají nárok na odebrání obědu ze školní jídelny vyzvednutím oběda do jídlonosiče v době od 11:30 do 12:00 hodin.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.