Úvodní slovo k začátku školního roku

Happy children cartoon

Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy,

prázdniny jsou za námi a jako vždy byly krátké. Přesto věřím, že jste si
odpočinuli a že nás čeká klidný školní rok 2019/2020, ve kterém si budeme
připomínat 135. výročí základní školy a 40 let existence naší mateřské školy.
Dovolte mi krátké ohlédnutí za uplynulými měsíci.
A bude to pohled velmi radostný. Úspěšně jsme zakončili Šablony I v rámci
operačního programu Věda, vývoj a vzdělávání, který do naší školy přinesl více
než 600 tisíc korun.
Zároveň jsme se zapojili do dalšího kola tohoto programu. Tentokrát si rozpočet
školy díky fondu EU polepší o jeden milion korun a přispěje také
k zaměstnanosti v obci vznikem pracovní pozice chůvy v mateřské škole.
Další velkou radostí je úspěch s žádostí v Integrovaném regionálním operačním
programu, kterou podal zřizovatel školy – obec Tečovice. Díky ní se v letošním
školním roce mohou žáci těšit na novou mobilní počítačovou učebnu, učebnu
přírodních věd, spoustu nových pomůcek a výukových programů za více než
300 tisíc korun. Kromě toho jsme zmodernizovali konektivitu školy a upravili
plochu před školní družinou.
Již tradičně se nám daří čerpat peníze také z dotací na plavecký výcvik. Rodiče
dětí proto doplácejí na dopravu pouze symbolickou částku.
Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří se připojují ke sběru papíru.
Minulý školní rok jsme společně přispěli na konto školy více než 25 tisíci
korunami. Za ně jsme koupili například přístřešek, který zpříjemní pobyt na
školní zahradě našim nejmenším dětem.

Pevně věřím, že vzdělávací úspěchy naší školy budou pokračovat minimálně tak
jako v letech minulých. Našimi hlavními prioritami kromě základní výuky, která
vyplývá ze zákona, bude další prohlubování školního vzdělávacího programu
Jsme spolu. Budeme pokračovat v různých projektech a v rámci projektu
Šablony II budeme pracovat na další individualizaci se žáky, jak v práci
s talentovanými žáky, tak s žáky vyžadující dopomoc, individuální doučování a
integraci.
Plně kvalifikovaný pedagogický sbor je připraven odborně vést Vaše děti
k poznání a slušnému chování.
Je potřeba si však uvědomit, že základ výchovy je v rodinách a škola nemůže
rodinu trvale nahrazovat. Může pouze podat metodickou pomoc, žáka vést a
ukázat mu „cestu rozumným směrem“.

Tento rok je pro Základní školu a Mateřskou školu Tečovice významný svým
výročím založení. Doufám, že se setkáme při různých příležitostech, které
k tomuto krásnému výročí připravujeme. Podrobněji Vás budeme informovat na
webových stránkách naší školy www.zstecovice.cz.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Mgr. Marie Zapletalová
Kolektiv zaměstnanců