Ukliďme Česko – poděkování účastníkům

Naše škola se opět zapojila do celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která sdružuje všechny, kterým záleží na přírodě a jejich okolí. Celou akci podpořila obec Tečovice.

Letošního úklidu Tečovic a jeho okolí se, v sobotu 23. dubna, zúčastnil velký počet dobrovolníků z řad žáků základní školy, dětí z mateřské školy, rodičů a  fotbalistů. Do dobrovolnického úklidu se zapojily i maminky s dětmi z Ukrajiny. Těšilo nás, že většina rodin pojala úklid jako výchovný prostředek pro své děti. Všichni jsme si užili čerstvý vzduch, popovídání si s lidmi a vychutnali si dobrý pocit ze smysluplné práce. To rozhodně není málo…

Svoz sebraného odpadu a jeho následné dotřídění zajišťovala obec Tečovice. Úklidovou akci jsme zakončili posezením u ohně a opékáním špekáčků. Nejlepším uklízečkám a uklízečům byly předány diplomy.

Základní škola děkuje všem zúčastněným i obci za spolupráci a váží si velkého zájmu o tuto akci.

Za organizátorský tým Marta Miklová