Učivo 27.9.-1.10.

unnamed

Ma – minutovky po str. 8/15 a,b,c,d

Prověřování učiva – násobilka 6

Písemné sčítání

PS  str14/1,2,3,4,5,6  prostředí – parkety      UČ str. 16,17

Slovní úlohy – tvorba slovních úloh k zadaným příkladům

 

G – opakování  –

rýsování přímé čáry, lomené..značení bodu

Čj– opakování učiva
slova s dě,tě,ně, bě, pě vě, mě

Procvičování  -přepis, sebekontrola, vyhledávání chyby

UČ po str. 13,14;

Písanky – zůstávají ve škole – po str. 8

Čt – recitace básní, ilustrace k básni + rozbor básně Když se ještě létalo v balonech, Ivan Blatný

 

Aj – Where are you from?

Chapter 4  UČ str.12/ 1 rozhovor Naučit se pamětně

Složka slovíčka – psaní slovíček procvičujte denně ( mazacím fixem na folii)

Slovosled : Where are you from? I am from …..

https://www.didaktis.cz/file/17592186637934/1

Prv –

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5964

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/animovana-dopravni-vychova/9-cyklista/41-vybava-jizdniho-kola-prilba¨

HV –  píseň