Učivo 18.10. – 22.10.

unnamed

Ma – minutovky po str. 13

  • Prověřování učiva – násobilka 9, práce s tabulkou násobků
  • Písemné sčítání, odčítání s přechodem
  • číselný obor do  1 000
  • sudá a lichá čísla
  • x násobek čísla
  • indické násobení  ( nové učivo)

PS  str. 17 ( indické násobení vyvozeno – zkoušejte 18/1)

G – opakování  –  převody jednotek délky

Čj– opakování učiva

  • párové souhlásky

odůvodňování , ověřování

Sl – popis pohádkové bytosti (Hra – poznáš, kdo jsem?)

https://www.youtube.com/watch?v=qoqV3mLNJO0

Písanka – po str. 11

Aj – Pokyny

procvičování probraného učiva ( osobní, přivlast.zájmena, sloveso to be – tvary, abeceda – hláskování, překlad vět)

  • umím se zeptat na jméno kamaráda
  • – umím se zeptat odkud kamarád pochází

Chapter 5  PS str.14 – 15

Slovní zásoba – slovíčka UČ str- 26,27

https://www.youtube.com/watch?v=fuZktwZKYNE

Prv –

  • Domov – obec, naše vlast, sousední státy

PS po str. 13  ( psaní adresy , vesnice/město)