Učivo 11. – 15.10.

unnamed

Ma – minutovky po str. 11

  • Prověřování učiva – násobilka 8, práce s tabulkou násobků
  • Písemné sčítání, odčítání s přechodem
  • číselný obor do  1 000
  • sudá a lichá čísla
  • x násobek čísla

PS  str. 16, 17

G – opakování  – krychlové stavby, převody jednotek délky

Čj– opakování učiva

  • párové souhlásky
  • str. PS 12

Sl – popis ( význam slov, tvořivé psaní) Žvanda a Melivo ( rozvoj slovní zásoby)PS- písanka po str. 10

Čt – četba – čítanka str. 25 -27

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1809-povest-o-prazskem-orloji

Aj – Pokyny

Chapter 5  PS str.14/1

Složka slovíčka – psaní slovíček procvičujte denně ( mazacím fixem na folii)

Slovní zásoba – slovíčka UČ str- 26,27

 

Prv –

  • Domov – obec, naše vlast

UČ – 13 PS