Týdenní plán hlavních činností od 25.4. – 29. 4. 2022

Rej čarodějnic

  • výtvarné a pracovní činnosti zaměřené na téma čarodějnice – malování, tvoření z přírodnin, z textilu, z papíru
  • čarodějnické zaklínadlo – říkadlo, které obsahuje daná slova – skupinová činnost
  • čarodějnické luštění
  • „Malí kuchaři“ – příprava čarodějnické dobroty
  • na vycházce – příbytek pro čarodějnice – tvoření z přírodních materiálů