Týden od 9. 5. – 13. 5. 2022 – „Čím budu, až vyrostu“

IMG_20220513_133049

Ve druhém květnovém týdnu jsme se zaměřili na různá povolání a řemesla, a to na zahradníka, lékaře, kuchaře/pekaře či složky IZS. Nejprve jsme si jednotlivá povolání pojmenovávali na obrázcích, následně děti přiřazovaly k danému povolání nářadí a náčiní. Vedli jsme rozhovor, proč musí dospělí chodit do práce, jakou práci vykonává moje maminka/můj tatínek a čím bych chtěl být, až vyrostu. Ve skupinách měly děti za úkol předvést pantomimu určitého povolání a ostatní kamarádi hádali, o jaké povolání se jedná. Seznámili jsme s básničkou „Povolání“, dále jsme si v průběhu celého týdne zpívali písničky s pohybem „Pec nám spadla“ a „Šel zahradník do zahrady“. V úterý jsme se zaměřili na zahradníka, a tak jsme dopolední řízenou činnost strávili na zahradě MŠ, kde jsme si zacvičili na čerstvém vzduchu, zahráli jsme si hry „Najdi květinu „Na zahradníka“, zdramatizovali jsme si příběh „Od semínka ke květině“. Jako správný zahradník jsme také poznávali květiny na zahradě MŠ, zkontrolovali jsme záhonky a na závěr jsme provedli pokus, za jakých podmínek se semínka probouzí. Následující den jsme se zaměřili na lékaře. Pojmenovávali jsme lékařské pomůcky, zrakové vnímání a paměť jsme si procvičili pomocí hry „Co se změnilo“ (Kimova hra). Ve čtvrtek jsme se „proměnili“ v kuchaře/pekaře a v praxi jsme si vyzkoušeli upéct pizza šneky, které se nám moc povedly! Grafomotoriku jsme procvičili pracovním listem, ve kterém jsme „míchali těsto“. V pátek jsme se zaměřili na složky IZS. Děti si mohly vybrat jedno z vozidla IZS, nakreslit jej voskovými pastely a domalovat vodovými barvami. Celý týden děti hrály hry s námětem na povolání– na kuchaře, lékaře, hasiče, kadeřnice, řidiče, apod.

Michaela Mikošková, DiS.