Týden od 9. – 13. 9. „Naše školka je velká rodina.“

Druhý týden ve školce byl v duchu sbližování se s kamarády a osvojování si pravidel. Společně jsme se učili „ Školkovská pravidla“ jak se ve školce chováme, aby se nám ve školce bylo společně dobře. Děti si namalovaly veselé sluníčko, kde si nalepily svou fotku a vytvořily jsme tak naše třídní tablo. Každý den děti opakují své značky, po příchodu do třídy vloží svou značku do domečku. Následně si děti namalovaly svou značku pomocí vodových barev, kdy si osvojovaly správný postup při práci. Snažily se správně držet štětec, samostatně malovat a také po sobě uklízet a vymývat štětečky – a že jim to šlo. V rámci ranních činností si děti hrály v bazénku, skládaly z Duplo stavebnice a jiné didaktické hry na rozvoj jemné motoriky. Před svačinkou jsme se proběhli a zahráli si na zvířátka, zacvičili jsme si s říkankou „Každá ruka“. V komunitním kruhu jsme se pozdravili a seznámili se básničkou: „Šnečkové, Srdíčkové, Kapičkové pravidlo“. U klavíru jsme si zazpívali písničky „Travička zelená, Pod naším okýnkem“, následně jsme si i zazpívali a zatančili s kamarádem. Po ovocné svačince byly každý den děti na školní zahradě, kde se seznamovaly se staršími kamarády z ostatních tříd. Na pískovišti si dělaly bábovky, hrály si v kamínkovišti nebo se houpaly.

Barbora Janoštíková