Týden od 5. 9. – 9. 9. 2022 – „Kdo všechno přišel do školky“

děti

Tento týden jsme věnovali adaptaci dětí na MŠ. Zaměřili jsme se na procvičování znalosti jmen a značek kamarádů (cvičili jsme s molitanovými značkami, hráli didaktickou hru „Já mám – kdo má?“, smyslovou hru „Řekni, kdo chybí“), seznámili jsme se s pravidly bezpečného chování ve školce, naučili se „Písničku na probuzení“, kterou jsme doprovodili pohybem a ve dvojicích jsme si zatancovali u písničky „Kamarád“. Hru s psychomotorickým padákem, při které se děti učily vzájemné spolupráci, jsme spojili s dechovým cvičením. Po sledování pohádky „O panence, která tence plakala“, jsme si společně zopakovali, jak je důležité šetrně zacházet s hračkami a uklízet je vždy na své místo. V závěru týdne děti zhlédly loutkové představení divadla Šikulka.

Alexandra Jelínková