Týden od 30.9. – 4. 10. „Podzim na zahradě, v lese a na poli“

Tento týden si děti upevňovaly znalosti o charakteristických znacích podzimu, procvičovaly orientaci v čase při určování dnů v týdnu (pojmy: dnes, zítra, včera…), naučily se písničku o střídajících se ročních obdobích „Jaro, léto, podzim, zima“. Rozlišovaly různé druhy zeleniny a ovoce na obrázcích, počítaly v oboru 0-6, porovnávaly více – méně – stejně. Při PH „Na kompot“ a „Na sochy“ měly děti za úkol správně reagovat na zvukový signál, zacvičily si zdravotní cviky s papírovými koulemi a zatancovaly si mazurku při písničce „Měla babka“. Ve výtvarných činnostech děti otiskovaly ruce a tupováním temperových barev prsty vytvořily krásnou podzimní jablonˇ plnou jablíček.

Také jsme procvičovali grafomotoriku při PL č. 2  – „kuře“.  Zaměřujeme se hlavně na správné sezení, držení těla a úchop psacího náčiní při psaní.

V pátek nás navštívil zubní preventista Zdeněk Forejt s první lekcí projektu „Zdravý úsměv“ zaměřenou na ústní hygienu.

Alexandra Jelínková