Týden od 29. 9. – 1. 10. 2021 „Všichni už se známe, vzájemně si pomáháme“

IMG_20210917_103910

Po prodlouženém víkendu jsme se s dětmi přivítali již známou říkankou „Dobrý den“. Vysvětlili jsme si, co je státní svátek a následně jsme si poslechli příběh o sv. Václavovi. Zahráli jsme si „šipkohop“, kdy děti skákaly dle směru dané šipky. Dále jsme soutěžili ve družstvech a zahráli si „běhací pexeso“. Další činností byl grafomotorický list, ve kterém jsme stonožce kreslili nožičky, a také labyrint, kdy děti hledaly správnou cestu ke hračce. Za pomocí usměvavého a smutného smajlíka jsme si upevnili třídní pravidla, pravidla slušného chování a správnou sebeobsluhu. Z pohybových her jsme hráli hru „Kamarádi“, „Plyšáci na útěku“ a pohybovou hru s rytmizací na těle za doprovodu hudby. Zopakovali jsme si píseň „Jsme kamarádi“ a naučili jsme se novou říkanku „Paci, paci, pacičky“ s pohybovým doprovodem.

Michaela Mikošková, Dis.