Týden od 20. 9. – 24. 9. 2021 – „Všichni už se známe, vzájemně si pomáháme“

1

I tento týden jsme věnovali adaptaci dětí na mateřskou školu. Prostřednictvím rozvíjení námětových her, při společenských a konstruktivních hrách jsme prohlubovali schopnost dětí vzájemně komunikovat a spolupracovat. Zopakovali jsme si pravidla chování v naší třídě – každý si vybral kartičku s obrázkem znázorňujícím jedno z pravidel, ostatním vysvětlil, co vlastně piktogram znázorňuje a proč je důležité toto pravidlo dodržovat. Pak jsme si obrázky vybarvili vodovými barvami. Také jsme se pokusili o popis osoby (každý měl popsat jednoho z kamarádů), a o kresbu postavy. Tím nejzábavnějším z celého týdne byla ale určitě vycházka na Chlum. Tam jsme nejdříve společně pouštěli draky a závěr dopoledne patřil občerstvení v podobě výborných langošů.

Alexandra Jelínková