Týden od 2. – 6. 5. 2022 – „Když maminky mají svátek“

barevný-rámeček-VLASTNÍ-5

Druhou květnovou neděli každoročně slavíme Den matek. Proto jsme celý týden věnovali tématu „maminka“. Vyprávěli jsme si, jak naše maminka vypadá (popis osoby), jaká je (charakterové vlastnosti), co všechno pro nás dělá (popis činností), kde pracuje. Každý svou maminku nakreslil tuší a obrázek pak vybarvil vodovými barvami. Nakonec jsme ze všech výtvarných prací  udělali výstavku na plotě MŠ. Také jsme technikou proplétání proužků papíru vytvořili srdce pro maminku, vyrobili krásná přáníčka a naučili se pro maminky k jejich svátku básničku.

Ve středu proběhla v naší třídě 3. lekce dopravní výchovy na téma „První pomoc“. Děti se formou her seznámily s jednotkami IZS, vyzkoušely si, zda jsou schopny poskytnout kamarádům základní pomoc při drobných zraněních a dozvěděly se, jak postupovat v krizových situacích.

V pátek nás čekal „projektový den“. Děti pracovaly s  didaktický pomůckami zaměřenými na rozvoj řeči, slovní zásoby, sluchového a zrakového vnímání, hrály psychosomatické hry na téma „voda“.

Alexandra Jelínková