Týden od 19. 4. – 22. 4. 2022 – „Den Země“

Inkedden země 2 - kopie_LI

 

22. dubna si každoročně připomínáme celosvětový Den Země. Proto jsme v tomto týdnu zaměřili všechny činnosti v MŠ na toto téma. Nejprve jsme si společně vyprávěli o významu a způsobech ochrany přírody a vlivu chování člověka na životní prostředí. Při hře na PC jsme si vyzkoušeli, jestli správně třídíme odpad do barevných popelnic k tomu určených. Abychom si dobře zapamatovali, kam který druh odpadu patří, naučili jsme se básničku „Třídíme odpad“. Seznámili jsme se s pojmem recyklace a zkusili si z odpadového materiálu vyrobit kytičky pomocí zažehlování víček, nebo vázu na květiny z vyhozených PETlahví . Do vlhkého podkladu jsme dali vyklíčit semínka hrášku, abychom si při tom zopakovali, co všechno potřebuje rostlina k životu a mohli pozorovat průběh jejího klíčení a růstu, osázeli jsme truhlíky muškáty, společnými silami jsme vyhrabali jehličí na zahradě MŠ a upravili záhonky. Nezapomněli jsme si zdůraznit význam vody pro život člověka, rostlin a živočichů. Zhlédli jsme animovaný film „Koloběh vody“, na jednoduchém pokusu, kdy jsme přivedli vodu k varu a páru pak nechali vysrážet na skle, jsme si demonstrovali   kondenzaci páry a také jsme zkoušeli přefiltrovat dešťovou vodu pomocí přírodních materiálů (mech, písek, kamínky). V závěru týdne jsme pozorovali , jak  vypadají rostliny i některé druhy hmyzu, které jsme našli na zahradě MŠ, když je několikanásobně zvětšíme pomocí digitálního mikroskopu.

Alexandra Jelínková