Týden od 13. 9. – 17. 9. 2021 – „Kamarád, to je ten, kdo mě má rád“

IMG_20210917_065132

V třetím zářijovém týdnu jsme opět pokračovali v budování kamarádských vztahů, v seznamování s prostředím třídy, školní zahrady a okolím MŠ. Naučili jsme se dvě nové říkanky s pohybem „Dobrý den“, „Školky čas“. Poznávali jsme kamaráda po hlase, hmatem, poté se každý zkoušel popsat individuálně v zrcadle (barva očí, vlasů, apod.). Povídali jsme si o významu přátelství, vytvořili alej, ve které nám ostatní děti říkaly samé pěkné věci. Nakreslili jsme si svou značku a všechny jsme následně vyvěsily v šatně. Dále jsme otiskovali ruce na „třídní domeček“.  Prostřednictvím pohybových her „Magnety“ a „Lepidlo“ jsme si zopakovali jména kamarádů a názvy částí těla. Za doprovodu klavíru jsme se naučili písničku „Jsme kamarádi“. Zopakovali jsme si třídní pravidla a pravidla slušného chování ve společnosti. Také jsme si s dětmi povídali o hračkách. Každé dítě popsalo svou nejoblíbenější hračku, se kterou si rádo hraje doma, ve třídě. Zahráli jsme si Kimovu hru s hračkami.

Michaela Mikošková