Týden od 11. 4. – 13. 4. 2022 – „Veselé Velikonoce“

IMG_20220412_085320

Tento týden jsme se i nadále věnovali tématu „Veselé Velikonoce“. Zopakovali jsme si symboly Velikonoc, vyrobili jsme si zajíčka s miskou, do které jsme vložili vajíčko nabarvené temperovými barvami. Zahráli jsme si pohybovou hru „Na zajíčky“ a smyslovou hru „Kvočna hledá kuře“. Zhlédli jsme pohádku „Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily“, gymnastikou mluvidel jsme procvičili jazykovou rozcvičkou s názvem „Velikonoce“. Děti se seznámily s písní „Pomlázka“ a zopakovaly si velikonoční koledu „Hody, hody, doprovody“. V úterý nás čekaly „Velikonoční dílny“, kde se děti dozvěděly, jak správně uplést pomlázku, zkusily si ozdobit vajíčka voskem, a také si mohly vyrobit „slepičku“ z dřevěných špachtlí. Ve středu nás čekala akce „Hledání velikonočního zajíčka“, kdy jsme po obci hledali obálky s úkoly. Trasa končila na hasičské zbrojnici, kde jsme si dané úkoly splnili a na závěr každý dostal sladkou odměnu, a to čokoládového zajíčka.

Veselé Velikonoce!

Michaela Mikošková, DiS.