Týden od 11.10. do 15.10.2021 – ,,Co jsme sklidili na zahrádce“

IMG_9885

V tomto týdnu jsme pokračovali v tématu z týdne minulého. V pondělí si děti zopakovaly vědomosti o ovoci a při smyslové hře poznávaly makety ovoce po hmatu. Procvičily si písničky ,,Měla babka čtyři jabka“ a ,,Měla babka trnku“. V úterý jsme se spolu se třídou Srdíček vydali na vycházku do Lhotky, kde si děti nasbíraly kaštany (a že se jich urodilo!). V dalších dnech jsme se věnovali zejména zelenině. Při práci s demonstračními obrázky děti vyjmenovávaly její druhy a určovaly jejich charakteristické vlastnosti (tvar, povrch, barvu, chuť…). Názvy jednotlivých druhů zeleniny dělily na slabiky vytleskáváním. Zeleninu si děti také vymodelovaly z plastelíny, temperovými barvami si namalovaly dýně z papírových talířků, vystřihly a dolepily lístek a stopku. Další, ,,strašidelné“, dýně vyrobily na ozdobu schodiště na chodbě MŠ. V rámci grafomotorických činností si děti uvolňovaly horní končetiny (míchání kávy, kreslení prstem do krupice atd.) a vyplňovaly pracovní list ,,Hrášek“ (kruh vpravo). Naučili jsme se písničku ,,Šel zahradník do zahrady“, kterou jsme zpívali s doprovodem klavíru, a básničku ,,Brambora“ s pohybovým doprovodem.

Kateřina Polášková