Testování od 22. 11.

pozor

Vážení rodiče,

i nadále je nařízeno testování žáků. Organizace zůstává stejná, pouze žáci 1. ročníku budou v tělocvičně.
Žáky budeme testovat v pondělí  vždy první hodinu.
Žáci, kteří přicházejí do ranní družiny budou testováni u vchodu.

Testujeme neinvazivními antigenními testy, které děti znají již ze začátku školního roku.

Testovat se nemusí žáci, kteří mají potvrzení

  1. o ukončeném očkování(osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu) nebo
  2. o prodělané nemoci(prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní) nebo
  3. s negativním výsledkem testu z odběrových míst (absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem).

Připomínám, že zejména žáci vracející se z karantény musejí být z nařízení KHS bez příznaků covid-19.

Organizace:

1.třída

Všichni žáci se testují pod dohledem zákonných zástupců.
Žáci, kteří navštěvují ranní družinu, se testují před vstupem do budovy.
Ostatní se dostaví v 7,30 k hlavnímu vchodu a pak přecházejí společně s třídní učitelkou do tělocvičny.
Prosíme, aby všichni použili návleky. Žáci se budou převlékat po prokázání negativním testem.

2.- 5. třída

Testování proběhne 1. hodinu.
Žáci, kteří navštěvují ranní družinu, se testují před vstupem do budovy.

Platí pro všechny:

Pozitivně testované děti odcházejí domů s dokladem o výsledku testu. Zákonní zástupci informují o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
Výsledek PCR testu oznámí třídní učitelce.
Prosíme rodiče, aby byli připraveni na tuto skutečnost a v případě pozitivního testu si co nejdříve vyzvedli dítě ze školy.
Starší žáci mohou odcházet sami po telefonickém souhlasu rodičů. Bude je kontaktovat pedagogický pracovník školy.

Žáci, kteří se nedostaví na testování v pondělí, budou testovaní první den jejich přítomnosti ve škole.
Děkujeme za spolupráci