Středa 4. 11.

Tleskat slova na slabiky MLHA PRŠÍ KRYCHLIČKY (tečka tečka/ tečka čárka/tečka, tečka, tečka)
SKLÁDÁNÍ Ola Ela Ema Ála
Zopakovat básničky Pět poštolek/ Posvícení, posvícení
ŽA 38
nácvik čtení slabik
spojit společně perníčky a číst slabiky
modrý obdélník: číst řádky, sloupce
pokládat do mřížek první písmeno a všechna další, která známe (všechno z malých písmen /všechno z velkých písmen)
vystřihnout a podepsat slabiky pa pá pe pé po Pa Pá Pe (poslední karta)
HRA: p – pa – panenka // p – pe – pero // p – po – pomáhá// …

ŤUKÁ, ŤUKÁ DEŠTÍK – procvičovat jemnou motoriku
PÍSANKA  str. 2 (Rozcvičit se, psát několik tvarů pastelkou vestoje na papír, vsedě na papír, vsedě tužkou celé řádky do písanky. Vždy předepsaný tvar 2x obtáhnout. Negumovat.)

M 32/3 sečíst tečky ve čtvercích, zapsat tečky (stejně velké jako ve vzoru)do šedého rámečku a příklad přepsat do řádku. Možno fixem, dětem se budou lépe psát tečky.
M 32/4
M 34/ 1, 2, 4, 5

STŘÍHÁNÍ M25/9 (použít barevný čtverec papíru ze složky)

Ve fotogalerii najdete řešení ZOO a od Jirky inspiraci pro tvořivé děti aneb jak se dá využít odstřižek papíru z dnešního stříhání :)
Další on-line výuka v pátek v 9:00.