Slovo ředitelky školy k zahájení školního roku

prvouka

Děvčata a chlapci, vážení kolegové, milí rodiče,
skončilo období prázdnin, odpočinku a čerpání nových sil. Po dvouměsíčním volnu si musíme znovu připomenout, že lenost k nám přichází nejdříve jako cizinec, pak jako host a nakonec se stává naším pánem.
V průběhu letních měsíců probíhaly na naší škole rozsáhlé úpravy. Byla dokončena přístavba s novou prostornou místností pro školní družinu, plynovou kotelnou, šatnami…
Opravovaly se další místnosti. Už v průběhu minulého školního roku byla dána do užívání dětem a žákům dvě nová hřiště. Začala se rekonstruovat podlaha v mateřské škole. Je toho opravdu mnoho a další úkoly jsou před námi.
Chtěla bych poděkovat především vedení obce za vstřícný postoj k potřebám dětí a za štědrost, díky které je naše škola moderní a útulná. Udělalo by nám velkou radost, kdyby má slova díků byla naplněna vámi – žáky, kteří se budou chovat tak, aby nám hezké prostředí a kvalitní vybavení dlouho vydrželo.
Také se sluší poděkovat všem zaměstnancům, kteří svůj čas věnovali přípravě školy na nový školní rok a často pracovali nad rámec svých povinností.

Ráda bych přivítala naše nováčky – žáky 1. ročníku a popřála, aby se jim na naší škole líbilo, chodili zde rádi a hodně se toho naučili. To ostatně platí pro všechny naše žáky.
Pedagogům přeji, aby nadcházejících 10 měsíců bylo plných pohody. To, co můžeme pozitivně ovlivnit naším chováním a profesním přístupem, tak čiňme. Protože klid je pro naši náročnou práci nezbytným.

Mgr. Marie Zapletalová, ředitelka školy