Slavnostní rozloučení

V pondělí 29. června jsme se slavnostně rozloučili se žáky 5. třídy. Aby toho nebylo málo, loučila se i paní učitelka Alena Martincová. Se školou, na které dlouhá léta působila, i s páťáky jako jejich třídní učitelka. Slavnostní čas byl naplněn i oceněním prvňáčků, kteří za sebou mají první rok školní docházky. Pan starosta Jaroslav Doležel i pan místostarosta Pavel Rapant poděkovali za práci paní ředitelce i celému pedagogickému sboru. Dětem, těšícím se na prázdniny, se nejvíce líbilo žonglérské vystoupení.
Všem našim příznivcům přejeme krásné léto i pohodovou dovolenou!