SBĚR PAPÍRU 20. – 21. DUBNA

sberpapiru

Ve dnech 20. a 21. 4. od 7.00 – 7.45 a 14.00 – 17.00 můžete nosit řádně svázaný papír do kontejneru na parkovací plochu za hřbitovem.
A po celý den do kontejneru na návsi.
Děkujeme.