Prvouka

Škola – spolužáci

  • pravidla slušného chování
  • vytvoření pravidel třídy

Cesta do školy

  • pravidla pro chodce a cyklisty
  • dopravní značky
  • semafory