Prvouka

Prvouka:

učivo 10. – 14. 9.

Pravidla pro chodce (na chodníku, na cestě) – dopravní značky

učivo 3. – 7. 9.

Chování ve škole, třídní pravidla