Provoz školní knihovny

knihovna

Provoz školní knihovny bude zahájen ve čtvrtek 1. října 2020.

Čeká vás tu mnoho zajímavých knih, které vás nejen pobaví a potěší, ale i překvapí svým obsahem.

Školní knihovna je určena žákům i pedagogům naší školy, dětem i pedagogům mateřské školy. Knihovna nabízí literaturu nejen pro nejmenší čtenáře, ale i náročnější četbu pro starší žáky. Nabízíme také soubory dětských knih pro společnou četbu v hodinách literární výchovy. Najdete tu nejen beletrii, ale i naučnou literaturu a básnické sbírky.

Knižní fond je dle možností průběžně doplňován o nové svazky, které jsou vybírány podle zájmu žáků a náplně učebních programů.

Knihy si může zapůjčit každý žák školy i dítko ze školky, a to bezplatně. Půjčujeme maximálně na jeden měsíc s možností prodloužení výpůjčky. K vybavení knihovny patří i počítač.  Knihovna je k dispozici během stanovené půjčovní doby jedenkrát týdně.

Výpůjční doba:

Čtvrtek 13,00 – 15,00 hodin

Po dohodě lze knihovnu navštívit i v jinou dobu. Ochotně vám poradíme při výběru knih.

V průběhu školního roku se uskutečňují návštěvy knihovny žáků všech tříd pro bližší seznámení s její funkcí.

Účel knihovny:

  • poskytovat žákům možnost půjčování knih přímo ve školní budově,
  • umožnit žákům pracovat s encyklopediemi za účelem vypracování referátů do jednotlivých předmětů,
  • poskytnout žákům možnost vyhledat informace na internetu,
  • vyhledané informace okopírovat.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Mgr. Marta Miklová