probrané učivo

ČJ – procvičování vyjmenovaných slov B,L,M,P

– str. 19

Hravá vyjmenovaná slova po str.

MA –  ps po str. 25  ( dělění se zbytkem, nejmenší společný násobek)

G – tělesa str. 27  Dú 27/6

AJ – PS po str. 43

13.5. slovíčka + test s poslechem

poslech k procvičení – přeložet do sešitu

https://www.didaktis.cz/file/17592195549242/1

PRV – po stranu 47  ( průběžně nosíme bylinky k poznávačce )