Přesné informace k nástupu do školy od 25. 5.

pozor

Vážení rodiče,
zveřejňujeme upřesňující informace, které se týkají zejména příchodu dětí do školy od 25.5. 2020.
Vše ostatní je stejné jako v informacích zaslaných minulý týden.
Žáci budou pouštění do budovy podle tohoto časového rozpisu:
1.třída – 7,25
2. třída – 7, 35
3. třída – 7,45
4. třída – 7,55
5. třída – 8,05
Prosíme o důsledné dodržování těchto časů, udržování 2 metrových odstupů před školou a
používání roušky. Skupiny se nemohou míchat, děkujeme za pochopení.
Konec výuky:
1. třída – 11,00
2. třída – 11,20
3. třída – 11,40
4. třída – 12,00
5. třída – 12,20
V tento čas odcházejí žáci, kteří se přihlásili na odběr obědů, do školní jídelny. Ostatní buď do
družiny nebo domů.
Děkujeme za spolupráci.