Předběžné informace k zahájení školního roku

školáci

Vážení rodiče, milí žáci,

v současné době pilně připravujeme organizaci nového školního roku. Jakmile budeme mít kompletní informace, zveřejníme je na webu školy.

Zatím je jisté, že školní rok zahájíme ve středu 1. září. Žáci budou do školy přicházet dle časového harmonogramu, aby se zvládli otestovat. Ranní družina je v provozu od 6,30 hodin. Odpolední družina do 15,00 hodin. Od 2. 9. bude odpolední družina do 16,00.
Prosíme o:
– důsledné dodržování osobní a provozní hygieny
– povinnosti nosit roušku ve společných prostorách školy
– používání igelitového sáčku pro odložení roušky na obědě
– sdělení aktuálních kontaktních údajů (telefon, e-mail) třídní učitelce

Pokud je Vaše dítě očkované nebo v nedávné době prodělalo covid-19 a vztahuje se na něho ochranná lhůta, sdělte to prosím nejlépe před nástupem do školy třídní učitelce.

Děkujeme za spolupráci.