Poděkování za sběr

stažený soubor (3)

Vážení (nejen) rodiče,
chci vám poděkovat za hojnou účast při sběru papíru. Stejně jako v jiných letech, i tento rok použijeme takto získané finanční prostředky k vylepšení vybavení základní i mateřské školy. Podrobnější informace se dočtete v Obecním zpravodaji.
Pevně doufám, že i příští školní rok budeme našim dětem vzorem a třeba se nám podaří utržit nový rekord ve sběru papíru.

Marie Zapletalová