Pěkné umístění v literární soutěži

Naši žáci třetího ročníku se zúčastnili 21. ročníku literární soutěže pro děti zlínského regionu Hledání vyhlášené Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. Mottem tohoto ročníku se stal: HRDINA V MÝCH OČÍCH.  Do soutěže svou prací přispělo 113 dětí, z toho 82 děvčat a 31 chlapců z celkem 22 škol. Zvolená témata bylo možné zpracovat jako prózu či poezii. Žáci si nevedli ve velké konkurenci vůbec špatně.

Na krásném 2. místě se umístil Nikolas Pavlík a na 3. místě Aneta Baťková. Děti obdržely knižní ceny a drobné dárky.

Oběma žákům za pěkné umístění v literární soutěži gratulujeme, děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy a přejeme dále hodně úspěchů.

Marta Miklová, třídní učitelka