Organizace závěru školního roku 2019/20

zhod

Vážení rodiče, milí žáci,
výuka bude na naší škole probíhat do 30. 6. V těchto závěrečných dnech musí všichni žáci vrátit zapůjčené učebnice, dle pokynů třídních učitelů.
V pondělí 29. 6. zveme do školy všechny spolužáky, kteří jsou na distanční výuce. Na školním hřišti začíná v 9,00 hodin slavnostní ukončení školního roku s vystoupením žonglérů.
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v tělocvičně. Předpokládaný závěr je v 10,15 hodin.
V tento den je možné si vyzvednout vysvědčení. Podrobnější informace najdete na webových stránkách třídy.

Úterní rozpis výuky:
1. třída 7,25 – 8,15
2. třída 7,35 – 8,25
3. třída 7,45 – 8,35
4. třída 7,55 – 8,45
5. třída 8,05 – 8,55
Školní družina je v provozu pro přihlášené děti do 12,00. Obědy se vydávají v 11,00 hodin.