Okrskové kolo recitační soutěže

Nejúspěšnější žáci školního kola recitační soutěže reprezentovali naši školu v okrskovém kole přehlídky dětských recitátorů, které se konalo ve středu 15. března 2023 v ZŠ Komenského 78, Malenovice. V tomto kole všechny děti podaly skvělý výkon a všem patří poděkování za vzornou reprezentaci naší školy.

Adam Slezáček z 5. třídy se umístil na 1. místě (II. kategorie 4. a 5. tříd). Adam postupuje do okresního kola recitační soutěže. To se uskuteční 27. března 2023 v Domě dětí a mládeže Matýsek Napajedla. Adamovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole této krásné soutěže.

Pochvala patří nejen jemu, ale i ostatním recitátorům naší školy – Oliveru Uhlárovi (2. třída), Lukáši Dřímalovi (3. třída) a Emmě Strašákové (5. třída).

Marta Miklová