Ohlédnutí za akcí Ukliďme Tečovice

Ráda bych touto cestou poděkovala všem dětem, rodičům a občanům Tečovic, kteří se v sobotu 27. března 2021 podíleli na úklidu naší obce. Úklidová akce proběhla v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko.

Akce se zúčastnilo asi 80 dobrovolníků, většinu z nich tvořily děti. A právě jejich nasazení bych chtěla vyzdvihnout. To, co dokázaly sesbírat, bylo až neuvěřitelné. Myslím, že si zaslouží velký obdiv a poděkování nás všech, kteří máme vztah k přírodě a krajině ve svém okolí. Díky jejich velkému nasazení byla uklizena velká část obce a blízkého okolí. Po návratu do školy budou dětem předány diplomy Nejlepšího uklízeče/uklízečky.

O výsledku úklidu byl informován pan Rapant, který zajistí odvoz nahromaděného odpadu. Za tuto spolupráci obci děkujeme.

Všechny dobrovolníky velmi oceňuji, udělali jste kus práce a vyčistili okolí od mnoha odpadků. Vážím si Vaší práce i času, který jste akci věnovali a věřím, že jste si úklid užili. Udělali jste hodně pro přírodu a naše okolí.

Počasí bylo krásné a akce se po všech stránkách povedla. Tak zase za rok. Starat se o přírodu má velký smysl…

Přeji Vám pěkné jarní dny a spoustu hezkých zážitků v přírodě bez odpadků.

Marta Miklová

t6