Týden od 22.2. do 26.2. 2021 – ,,Pohádky“

Po úžasném karnevalu máme u Sluníček další pěkné téma – „Pohádky“. Týden jsme začali hudební pohádkou „O neposlušných kůzlatech“. Následoval příběh „O Otesánkovi“, kterého jsme společně „nakrmili“ samými dobrotami. Děti si přitom procvičily správnou techniku stříhání i lepení a také malovaly pastelkami podle své fantazie. Cvičili jsme se stuhami a s míčky, hráli jsme pohybové hry…

Číst dál →

Týden od 15.2. do 19.2. – ,,Máme tady karneval“

Hned od pondělí se aktivity nesly v duchu karnevalu. Děti si vyrobily svého klauna ze své fotografie, zapouštěly anilinové barvy do klovatiny a vyrobily si balonek. Děti si zahrály pohybovou hru „Maso x Půst“, pohybem reagovaly na slovo, zacvičily si s papírovou stuhou. S padákem jsme si zahráli hry, reagovali jsme na hudbu a na závěr jsme si…

Číst dál →

Týden od 8. 2. do 12. 2. ,,Masopust“

Tento týden jsme se u Sluníček věnovali masopustu. Vysvětlili jsme si, co je to za tradici, jak se slaví a udělali jsme si zábavný týden v jeho duchu. Vyrobili jsme spoustu masopustních dobrot – dortíky, jitrnice a koláčky. Dopoledne jsme cvičili s barevnými stuhami a tancovali s písněmi Masopust a Posvícení. Hráli jsme pohybové hry…

Číst dál →

Týden od 1.2. do 5.2. ,,Zimní sporty“

146485252_3599634533417626_4299395312803640258_n

První únorový týden nám přinesl téma Zimní sporty. První den v mateřské škole jsme se s dětmi přivítali, povídali jsme si jak děti prožily víkend. Pravidelně jsme si s dětmi povídali o zimních sportech, jaké sporty známe, jakou bezpečnost dodržujeme a kde je můžeme vykonávat (na sněhu, ledu,..). Připomněli jsme si pokus „Co se stane se sněhem“ a…

Číst dál →

Týden od 18.1. do 22.1. ,,Ptáčci v zimě“

141734943_235415898188923_3207231686728370679_n

V dalším lednovém týdnu jsme měli téma ptáci v zimě. Povídali jsme si, kteří ptáci u nás přezimují a jak jim můžeme pomoci, aby přečkali zimu. Pomocí obrázků jsme si představili známé ptáky, ukázali a vyhledali jsme si je v encyklopedii a přečetli jsme si o nich zajímavosti. Děti si postavily sněhuláka z plastelíny a namalovali jsme si…

Číst dál →

Týden od 11.1. do 15.1. ,,Zimní oblečení“

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o zimním počasí a jak se do takového počasí potřebujeme obléci. Cvičili jsme a hráli hry s oblečením. Děti malovaly prstem čepice a obtiskovaly dlaně na rukavice, obojí si pak dozdobily nalepením vaty. Přitom jsme se snažili o správnou techniku lepení a udržení čistoty. Při oblékání a…

Číst dál →

Týden od 7.12. do 11.12. ,,Vánoce přicházejí“

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o blížících se Vánocích. Seznamovali jsme se s tradicemi a zvyky, které se u nás tradují. Ráno si děti protáhly těla, hrály pohybové hry, zacvičily si s básničkou a naučily se tanec ve dvojích. Děti rozvíjely jemnou motoriku během ranních her. Pomocí přírodnin (ořechy, kaštany) zdobily vánoční stromeček…

Číst dál →

Týden od 30.11. do 4.12. ,,Mikuláš“

mikuláš

Tento týden probíhal u Sluníček ve svátečním duchu, protože jsme se s dětmi připravovali a těšili na návštěvu sv. Mikuláše. Naučili jsme se říkanku o čertovi a Mikulášovi, zpívali jsme mikulášskou písničku a hráli jsme pohybové hry „Na čerta“ a „Na Mikuláše“. Z barevných papírů jsme lepili a dokreslovali Mikuláše, čerta i anděla. Na základě…

Číst dál →