11. 2. 2021 LOGOPEDIE

V logopedickém kroužku jsme se věnovali dechovým cvičením a gymnastice mluvidel. Při artikulačním cvičení jsme si procvičili hlásky M a B a při sluchovém cvičení naše uši. Věnovali jsme se rytmizaci, seznámili jsme se s rozpočítadlem a zahráli si hudebně pohybovou hru.  

Číst dál →

LOGOPEDIE

V kroužku jsme se věnovali dechovým cvičením, gymnastice mluvidel a procvičovali jsme logické myšlení. Prosím rodiče o spolupráci s procvičováním gymnastiky mluvidel. Pro Vaše dítě je maximálně vhodné, abyste ji procvičovali alespoň 1x denně.

Číst dál →

CO JSME DĚLALI V LOGOPEDII

V kroužku logopedie jsme se s dětmi věnovaly dechovým cvičením, usměrňování výdechového proudu, gymnastice mluvidel, rytmizaci říkadel, zpěvu, procvičili jsme jemnou motoriku, vypracovali grafomotorické listy na procvičení dolních a horních oblouků a potrápili jsme paměť při společenské hře „Umí prase létat“. K domácímu cvičení mohu rodičům doporučit s dětmi hodně mluvit, zpívat, recitovat a mluvení…

Číst dál →