Zajímavé odkazy pro rodiče

 

Správné sezení

Správné sezení (obrázek číslo 1)

Čelní pohled nám ukazuje vhodnou vzdálenost kolen (mezi kolena vložíme dvě pěsti). Ruka, která nepíše, přidržuje sešit.

Správné sezení (obrázek číslo 2)

Z bočního pohledu vidíme, že dítě sedí na celé židli – obě chodidla jsou celou plochou opřena o podlahu, paty jsou pod koleny. Důležitá je i vzdálenost hlavy od podložky a rovná záda.

Správné sezení (obrázek číslo 3)

Kolena by měla být od sebe na šíři dvou dětských pěstiček.

Správné držení – špetkový úchop (obrázek číslo 4)

Palec drží, prostředníček podpírá a ukazováček je položen lehce shora (lehké položení můžeme motivovat zobáním kuřátek a ukazováčkem na pero lehce poklepeme).

K nácviku je třeba dítě vědomě vést již v mateřské škole a doma (již od chvíle, kdy dítě poprvé bere psací a kreslicí potřeby do ruky a začíná tak s prvním kreslením – obvykle mezi 2. a 4. rokem).