Krabice od bot popáté

Letos se naše škola  popáté zapojila do charitativní sbírky Krabice od bot. Každá třída nachystala jeden dárek pro dívku  a jeden dárek pro chlapce ve své věkové kategorii. Společná příprava a balení dárků nám  přinesly pěkné chvíle. Učíme se myslet i na potřebné. Z Diakonie ČCE jsme už obdrželi děkovný mail za to, že rozdáváme radost a naději. Zabalené krabice pomohli ti nejstarší spolužáci nachystat k odvozu na sběrné místo, aby se dárečky včas dostaly ke svým adresátům. Ještě odesíláme v jednotlivých třídách vybrané finanční částky na Krabici on-line.
Hana Králová

Děkujeme všem, kteří se ke sbírce připojili.