Krabice od bot 2022

Vážení rodiče,

na základě Vašich dobrých ohlasů se letos popáté připojujeme k celosvětové akci Krabice od bot. Vánoční Krabice od bot má své kořeny v USA a rozšířila se do celého světa. Nápad obdarovat tímto způsobem děti ze složitých sociálních poměrů i v ČR vznikl v místní evangelické církvi už v roce 2011.
Sbírku pořádá Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR.
Z původního jednoho sběrného místa v Praze se akce rozšířila na letošních 151 sběrných míst napříč regiony. Vloni se vybralo 48 000 dárků a četné finanční dary pro Krabici online.
O charitě s dětmi ve třídách budeme mluvit, udělíme pochvaly všem zúčastněným.

Letos se naše ZŠ připojuje následovně:

1. V jednotlivých třídách se žáci domluví s třídní učitelkou a společně zabalí do 30. 11. 2022 jeden dárek pro dívku a jeden dárek pro chlapce podle dohodnutých věkových kategorií (pro děti stejně staré).
ZŠ následně doručí dárky na sběrné místo.
2. Žáci, kteří nemohou darovat nějakou věc, mohou předat třídní učitelce finanční částku, i drobný obnos pomůže. Škola zajistí odeslání peněz za jednotlivé třídy do sbírky Krabice online. Tím žáci pošlou navíc svoji třídní Krabici pro potřebné děti z chudých rodin, nízkoprahových zařízení či azylových domů. Třída obdrží certifikát. Peněžní formu jsme volili vloni a měla výborný ohlas.
3. Je možno se zapojit oběma formami současně, tj. dárkem i penězi.
4. Rodiny se mohou také individuálně připojit nákupem soukromých dárků na e-shopu Krabice od bot.

Podrobnější informace pro dárce jsou zde, event. je obdržíte na třídních schůzkách.
Děkujeme předem všem, kteří budou o sbírce uvažovat a přidají se.

Hana Králová, organizátorka sbírky